GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
1968-1969 eğitim - öğretim yılında, 625 sayılı "Özel Öğretim KurumlarıYasası" uyarınca Ankara''''da "Başkent Diş Hekimliği Yüksekokulu"ve "Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu" adı altında iki özel yüksekokulkurulmuştur. 1971 yılında, 1472 sayılı yasa ile bu iki yüksekokul Ankaraİktisadi ve Ticari İlimler Akademisi''''ne (A.İ.T.İ.A.) bağlanarak “Ankara DişHekimliği Yüksekokulu” adını almıştır. 8 Kasım 1978''''''''de ise 2237 sayılı kararuyarınca bu Yüksekokul’un tüzel varlığına son verilmiş ve adı “A.İ.T.İ.A. DişHekimliği Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir. 20 Temmuz 1982''''de 41 sayılı"Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun HükmündeKararname" ile A.İ.T.İ.A. Diş Hekimliği Yüksekokulu yeni kurulan GaziÜniversitesi''''nin bünyesine alınarak Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinintemeli kurulmuştur.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2013 yılı dahil olmak üzere3676 diş hekimi ve 391 doktora öğrencisi mezun olmuştur. Şu anda eğitim veöğretim gören 780 öğrencimiz bulunmaktadır.

Fakültemizde örgün eğitim yapılmaktadır. Öğretim dili Türkçedir.Öğrenim süresiise 5 yıldır. ÖSYM sınavlarında genellikle ilk sıralarda tercihedilen fakültemizde eğitim-öğretim programları “Temel Diş Hekimliği Bilimleri” ve“Klinik Bilimler” olmak üzere iki bölüm altında yürütülmektedir. Bu iki bölümkapsamında öğrencilerimize  teorik ve pratik dersler, temel tıp vediş hekimliği bilgileri ile birlikte etik, iletişim, istatistik ve araştırmakonularını içeren dersler verilmektedir. Bunların yanısıra öğrencinin ilgiduyduğu farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmasına veya geliştirmesine olanaksağlayacak seçmeli dersler de eğitim öğretim programımızın kapsamındabulunmaktadır.

Fakültemizde eğitim,araştırma ve sağlık hizmetleri, sekiz Anabilim Dalındabulunan 71 profesör, 24 doçent, 19 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi, 4uzman ve 76 araştırma görevlisi ile sürdürülmektedir.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dört binada hizmet vermektedir.Bunlar; dekanlık ve idari büroların bulunduğu A binası, Anabilim Dallarına aitklinikler, laboratuvarlar ve konferans salonu ile anfilerin bulunduğu B, C, Dve E binalarıdır. Fakültemiz bünyesinde toplam 4 adet anfi, 2 adet sınıf, 4adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet Oral Patoloji Laboratuvarı, 9 adet öğrencikliniği, 8 adet öğretim elemanı kliniği, 2 adet Ağız, Diş ve Çene HastalıklarıCerrahisi Anabilim Dalı Kliniği’ne ait ameliyathane, 1 adet PeriodontolojiAnabilim Dalı Kliniği’ne ait ameliyathane, 1 adet konferans salonu, 1 adetseminer salonu ve 1 adet öğrenci kantini bulunmaktadır.

Kliniklerimizde yılda yaklaşık 40.000 hastanın ağız diş sağlığı tedavisiyapılmaktadır.

Fakültemizde Erasmus Programı kapsamında Avrupa Üniversiteleri ileişbirliği yaparak 2005 yılından beri karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanıdeğişimi yapılmaktadır. 2013 yılı dahil Avrupa Üniversitelerine giden öğrencisayısı 33, öğretim elemanı sayısı 22 ve gelen öğrenci sayısı 2''''dir.

Fakültemizde her yıl “Mezunlar Günü” etkinlikleri adı altında gelenekselleşmiş bir etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinlikte; meslekte 25.yılını dolduran mezunlarımız biraraya gelmekte, bilimsel ve sosyal bir paylaşımyaşanmaktadır. Ayrıca fakültemizde konser, sergi, gezi ve konferans gibiçeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyen, farklı alanlarda faaliyetgösteren öğrenci toplulukları da bulunmaktadır.