GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - YÜKSEK LİSANS
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
SEMİNER Zorunlu 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
5021301 TAKSONOMİK VE ZOOLOJİK NOMENKLATÜR Seçmeli
0+0+3
7.5
5031301 BİTKİ TAKSONOMİSİ PRENSİPLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5041301 BİTKİ TAKSONOMİSİ PRAKTİKUMU II Seçmeli
0+0+3
7.5
5051301 BİYOLOJİK ÇALIŞMALARDA DENEY HAYVANLARININ KULLANIMI Seçmeli
0+0+3
7.5
5071301 ELEKTRON MİKROS.TEKNİK.I Seçmeli
0+0+3
7.5
5081301 ELEK.MİKROSKOP TEKNİKLERİ 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5101301 SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5121301 İLERİ ENTOMOLOJİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5131301 POLEN VE SPOR MORFOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5141301 AEROPALİNOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5181301 TOKSİKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5191301 ORMAN BÖCEKLERİNİN EKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5221301 HEMİMETABOL BÖCEKLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5251301 İLERİ BAKTERİ GENETİĞİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5281301 İMMUNOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5301301 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5311301 BİYOLOJİK BOYALAR Seçmeli
0+0+3
7.5
5361301 BÖCEK YUMURTALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5391301 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5401301 SEMİNER Seçmeli
0+0+3
7.5
5411301 BİTKİ TAKSONOMOSİ PRAKTİKUMU 1 Seçmeli
0+0+3
7.5
5431301 İLERİ BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5471301 TOHUMLU BİT.SİST.TERMİNOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5481301 BİTKİ SOSYOLOJİSİ NOMENKLATÜRÜ Seçmeli
0+0+3
7.5
5491301 HEMİPTERA SİSTEMATİĞİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5511301 BÖCEK ULTRA STRÜKTÜRÜ Seçmeli
0+0+3
7.5
5591301 MAKROBİYAL GENETİK Seçmeli
0+0+3
7.5
5631301 ENTOMOLOJİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5641301 BÖCEK EKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5651301 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5661301 BAKTERİ ENZİMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5681301 GEN KLONLAMASI Seçmeli
0+0+3
7.5
5711301 POLEN ANALİZ UYGULAMALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5721301 ENTOMOLOJİK MÜZE METODLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5731301 BAKTERİ METOBOLİZMASI Seçmeli
0+0+3
7.5
5741301 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5751301 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER 1 Seçmeli
0+0+3
7.5
5761301 ENTOMOLOJİK MÜZE METODLARI 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5791301 GENLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5811301 KROMOZOM TEKNİKLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5821301 KROMOZOM BANTLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5831301 BOTANİKÇİLER İÇİN LATİNCE Seçmeli
0+0+3
7.5
5851301 ENDEMİZM VE TÜRKİYENİN ENDEMİK BİTKİLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5891301 BÖCEKLERDE DAVRANIŞ Seçmeli
0+0+3
7.5
5901301 BAKTERİYOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5911301 TÜRKİYENİN FLORİSTİK YAPISI Seçmeli
0+0+3
7.5
5921301 TÜRKİYE İKLİM TİPLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5951301 COLEOPTHERA SİSTEMATİĞİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5981301 ANTİBİYOTİKLER Seçmeli
0+0+3
7.5
6031301 AKUATİK ORTAMLARDA VERİM ÖLÇME METOTLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
6101301 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6111301 GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE SAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6121301 GIDA HİJYEN VE KALİTE BEL. KULLLANILAN MİKROBİYOLOJİK KRT. Seçmeli
0+0+3
7.5
6131301 SÜT MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6141301 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6151301 BİYOTEKNOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER Seçmeli
0+0+3
7.5
6161301 PATOJEN MİKROORGANİZMALAR Seçmeli
0+0+3
7.5
6171301 BÖCEK KONTROLÜ Seçmeli
0+0+3
7.5
6181301 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6191301 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6211301 BÖCEKLERDE FİLOGENETİK İLİŞKİLER Seçmeli
0+0+3
7.5
6251301 BÜYÜME FAKTÖRLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6261301 TIBBİ FİZYOLOJİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
6281301 BİYOTEKNOLOJİK METABOLİTLER Seçmeli
0+0+3
7.5
6291301 GENETİK TOKSİKOLOJİ VE KANSER RİSKİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6311301 SİTOPATOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6321301 GENETİKTE ÖZEL KONULAR Seçmeli
0+0+3
7.5
6331301 MUTASYONLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
6351301 FARKILAŞMANIN MOLEKÜLER TEMELİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6361301 TOKSİKOLOJİDE KOMET TESTLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6371301 KÖK HÜCRELERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6381301 EPİGENETİK Seçmeli
0+0+3
7.5
6391301 PROKARYOTİK ÇEŞİTLİLİK Seçmeli
0+0+3
7.5
6401301 ARKEBAKTERİ VE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6411301 LABORATUVAR BİYOGÜVENLİĞİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6421301 PROTEOMİKSE GİRİŞ Seçmeli
0+0+3
7.5