GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler ALES sınavından yeterli not almaları ve yabancı dilde yeterli başarıyı sağlayanlar, yüksek lisans, doktora veya birleşik doktora programlarına mülakat sınavlarında başarılı olmaları halinde devam ederler.