GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Türkçe eğitimi esas alan Bölümümüzün vizyonu; bilim ve inşaat teknolojileri ile ilgili araştırmaları, nitelikli eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir bölüm olmaktır. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat teknolojileri ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Böylece; düşünen, kendisini geliştirebilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönü gelişmiş, ülkesine ve topluma yararlı mezunlara sahip olmaktır. İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilecek olan mühendislik eğitimi öğrencilerin teorik ve pratik alanda olmak üzere iki yönlü yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu özelliği ile ülkemizdeki diğer mühendislik programlarından biraz farklılık göstermektedir. Öğrencilerin mühendislik pratiğinin geliştirilmesi için hem bölümde mevcut olan atölye ve laboratuar imkânlarından, hem de ülkemizde faaliyet gösteren İnşaat Sektörünün imkânlarından yararlanılacaktır.