GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Şehir planlama, ulusal bir yerleşme ve kalkınma planı çerçevesi içinde ve bilimsel yöntemlere dayanılarak yapılan araştırma, plan, program ve projelerin hazırlanmasını ve bu amaçla girişilecek çabaların gerçekleştirilmesini kapsayan bir disiplindir. Bölümümüzün özgörevi; farklı ölçeklerdeki mekanı oluşturan ve dönüştüren, süreçleri, araçları ve bunların olası sonuçlarını ülke kültürü ve gerçekleri gözönünde tutularak; çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, düşünen, sorgulayan, analiz edebilen, iletişim yeteneği gelişmiş, liderlik özelliğine sahip, evrensel standartlarda uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek mesleki etiğe sahip şehir ve bölge plancıları yetiştirmektir. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün amacı, “Bölge Planlama”, “Kentsel Planlama”, “Kentsel Tasarım”, “Kentsel Koruma ve Yenileme” konularında bilimsel çalışma ve araştırma yapabilecek, uygulama alanında başarılı çalışmalar yürütebilecek öğrenciler yetiştirmektir. Amaç, yaşanabilir ortamlar yaratılmasına yön verecek politikaları saptayarak, bunların uygulanmasında ve denetlenmesinde önderlik edecek, sistemli bir düşünme bilincine sahip bireyler yetiştiren eğitim-öğretim vermektir.