GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COĞ 107A JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
0+0+2
4
COĞ105A COĞRAFYAYA GİRİŞ Zorunlu
0+0+2
3
COĞ109A KLİMATOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
0+0+2
4
COĞ111A EKONOMİK COĞRAFYAYA GİRİŞ Zorunlu
0+0+2
4
COĞ113A HARİTA BİLGİSİ Zorunlu
0+0+3
5
COĞ119M EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu
0+0+3
3
ING-101 İNGİLİZCE-I Zorunlu
0+0+3
3
TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu
0+0+2
2
TÜR-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu
0+0+2
2
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COG106A HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI-I Zorunlu
0+0+2
5
COĞ 114A HİDROGRAFYA Zorunlu
0+0+2
3
COĞ108A JEOMORFOLOJİ-I Zorunlu
0+0+2
3
COĞ110A EKONOMİK COĞRAFYA-I Zorunlu
0+0+2
3
COĞ112A KLİMATOLOJİ-I Zorunlu
0+0+2
3
COĞ112G EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu
0+0+3
3
COĞ120M GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu
0+0+3
3
ING-102 İNGİLİZCE-II Zorunlu
0+0+3
3
TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu
0+0+2
2
TÜR-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu
0+0+2
2
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COG201A JEOMORFOFLOJİ-II Zorunlu
0+0+2
5
COG205A JEOMORFOLOJİ UYGULAMALARI Zorunlu
0+0+2
4
COG209A NÜFUS COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
4
COĞ203A KLİMATOLOJİ UYGULAMALARI Zorunlu
0+0+2
4
COĞ207A ARAZİ TATBİKATI-I Zorunlu
0+0+2
4
SEÇMELİ DERSLER(3):9
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COG202G TEMEL EKOLOJİ Zorunlu
0+0+2
4
COG212A YERLEŞME COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
3
COG218M SINIF YÖNETİMİ Zorunlu
0+0+2
2
COĞ 204A TOPRAK COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
4
COĞ 206A COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu
0+0+3
4
COĞ210A ARAZİ TATBİKATI-II Zorunlu
0+2+0
4
SEÇMELİ DERSLER(3):9
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COG305A COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI Zorunlu
0+0+2
5
COG319M ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu
0+0+3
3
COĞ 301A VEJETASYON COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
4
COĞ 307A COĞRAFİ METODOLOJİ Zorunlu
0+0+2
3
COĞ303A BÖLGE ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu
0+0+2
3
COĞ313M TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(3):9
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COG302A TÜRKİYENİN BEŞERİ COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
4
COG316M ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu
0+0+3
4
COĞ304A TÜRKİYE İKLİMİ Zorunlu
0+0+2
4
COĞ306A BÖLGELER VE ÜLKELER Zorunlu
0+0+2
5
COĞ308A KÜRESELLEŞME Zorunlu
0+0+2
4
SEÇMELİ DERSLER(3):9
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COG405A TÜRKİYENİN EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
4
COG415M ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Zorunlu
0+2+2
4
COĞ401A TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ Zorunlu
0+0+2
5
COĞ403A AFETLER COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
4
COĞ407A TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
4
SEÇMELİ DERSLER(3):9
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COG410M ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Zorunlu
0+2+2
4
COG412M OKUL DENEYİMİ Zorunlu
0+4+1
4
COĞ402A TÜRKİYE BÖLGESEL ANALİZLERİ Zorunlu
0+0+2
3
COĞ404A TÜRKİYE TOPRAK COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
4
COĞ406A SİYASİ COĞRAFYA Zorunlu
0+0+2
3
COĞ408M PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM Zorunlu
0+0+3
3
SEÇMELİ DERSLER(3):9
AKTS Kredi Toplamı:30
9.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COG501A SEMİNER Zorunlu
0+0+3
4
COG513M REHBERLİK Zorunlu
0+0+3
3
COĞ503A TÜRKİYE FİTOCOĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
6
COĞ515G BİLİM TARİHİ Zorunlu
0+0+2
2
SEÇMELİ DERSLER(3):15
AKTS Kredi Toplamı:30
10.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COG506A PROJE Zorunlu
0+0+1
4
COG516M ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu
0+6+2
6
COĞ 502M COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KAYNAKLAR VE DERS KİTAPLARI Zorunlu
0+0+2
3
COĞ 504M COĞRAFİ SORGULAMA VE PROJE HAZIRLAMA Zorunlu
0+0+2
5
SEÇMELİ DERSLER(3):12
AKTS Kredi Toplamı:30
Seçmeli Dersler
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
COĞ 223M SEÇMELİ-I (TOPLUMA HİZMET UYGULMALARI) Seçmeli
0+2+1
3
COĞ 225A SEÇMELİ-I(ENERJİ COĞRAFYASI) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ 229G SEÇMELİ-I(GENEL JEOLOJİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ221M SEÇMELİ-I (İLETİŞİM BECERİLERİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ227A SEÇMELİ-I (ULAŞIM COĞRAFYASI) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ231G SEÇMELİ-I (TEMEL METEOROLOJİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ233G SEÇMELİ-I (TEMEL MATEMATİK) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ 220A SEÇMELİ-II (KITALAR COĞRAFYASI) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ 234A SEÇMELİ-III(AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ222A SEÇMELİ-II (SOSYAL COĞRAFYA) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ228G SEÇMELİ-II (TÜRKİYE TARİHİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ230G SEÇMELİ-II (MEDENİYET TARİHİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ232A SEÇMELİ-III (PLANLAMA TEORİLERİ VE ESASLARI ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ236A SEÇMELİ-III (ORYANTİRİNG UYGULAMALARI ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ321A SEÇMELİ-IV (ŞEHİR İNCELEMELERİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ323A SEÇMELİ-IV (MEKANSAL PLANLAMA) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ325A SEÇMELİ-IV (İDARİ COĞRAFYA) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ327G SEÇMELİ-III (SİYASET BİLİMİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ329G SEÇMELİ-III (ORMAN EKOLOJİSİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ333M SEÇMELİ-II (COĞRAFİ BECERİLER-I) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ320A SEÇMELİ-V (ARAZİ TATBİKATI-III) Seçmeli
0+2+0
3
COĞ322A SEÇMELİ-V (ÜLKE İNCELEMELERİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ324G SEÇMELİ-IV (İNSAN HAKLARI VR DEMOKRASİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ326G SEÇMELİ-IV (SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ328G SEÇMELİ-IV (HAVZA YÖNETİMİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ330G SEÇMELİ-IV (EKOSİSTEM VE DEGRADASYONEL BOZULMALAR) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ332M SEÇMELİ-III (COĞRAFİ SUNUM YÖNTEMLERİ-I) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ421M SEÇMELİ-IV (EĞİTİMDE EMPATİ-I) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ423M SEÇMELİ-IV (MESLEKİ İNGİLİZCE-I) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ425G SEÇMELİ-V (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ427G SEÇMELİ-V (TURİZM REHBERLİĞİ-I) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ431A SEÇMELİ-VI (COĞRAFİ FELSEFE) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ433A SEÇMELİ-VI (ÜLKE VE BÖLGE İNCELEMELERİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ422A SEÇMELİ-VII (MEKANSAL İSTATİSTİKİ ANALİZLER) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ424A SEÇMELİ-VII (KÜLTÜR COĞRAFYASI) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ428G SEÇMELİ-VI (AFET YÖNETİMİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ432G SEÇMELİ-VI (PEYZAJ ANALİZLERİ) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ434G SEÇMELİ-VI (TURİZM REHBERLİĞİ-II) Seçmeli
0+0+2
3
COĞ438M SEÇMELİ-V (COĞRAFİ SUNUM YÖNTEMLERİ-II Seçmeli
0+0+2
3
COĞ 521A SEÇMELİ-VIII (TÜRKİYENİN TURİZM COĞRAFYASI) Seçmeli
0+0+2
5
COĞ523A SEÇMELİ-VIII (COĞRAFYA VE KAMU POLİTİKALARI) Seçmeli
0+0+2
5
COĞ525G SEÇMELİ-VII (SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI) Seçmeli
0+0+2
5
COĞ527G SEÇMELİ-VII (JEOSTRATEJİK ANALİZLER) Seçmeli
0+0+2
5
COĞ529G SEÇMELİ-VII (EMLAK DEĞERLEME) Seçmeli
0+0+2
5
COĞ531G SEÇMELİ-VII (BESLENME ÇEVRE VE TARIM) Seçmeli
0+0+2
5
COĞ533M SEÇMELİ-VI (COĞRAFİ BECERİLER-II) Seçmeli
0+0+2
5
COĞ535M SEÇMELİ-VI (COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ) Seçmeli
0+0+2
5
COĞ522A SEÇMELİ-IX (TÜRKİYENİN EKOLOJİK BÖLGELERİ) Seçmeli
0+0+2
4
COĞ524A SEÇMELİ-IX (SAĞLIK COĞRAFYASI) Seçmeli
0+0+2
4
COĞ526G SEÇMELİ-VIII (COĞRAFİ RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ) Seçmeli
0+0+2
4
COĞ528G SEÇMELİ-VIII (TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ) Seçmeli
0+0+2
4
COĞ530G SEÇMELİ-VIII (GELİŞMİŞLİK TOPLUM VE ÇEVRE) Seçmeli
0+0+2
4
COĞ534G SEÇMELİ-VIII (KONUMSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ) Seçmeli
0+0+2
4
COĞ536M SEÇMELİ-VII (EĞİTİMDE EMPATİ-II) Seçmeli
0+0+2
4
COĞ538M SEÇMELİ-VII (COĞRAFYA VE ETİK) Seçmeli
0+0+2
4