GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Sınıf Eğitimi Programı 1997-1998öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının Sınıf Öğretmeni ihtiyacını karşılamaküzere Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmıştır. 2016Bahar dönemi sonuna kadar eğitim-öğretime İlköğretim Bölümü altında devametmiştir. 28.02.2017 tarihli YÖK Genel Kurul kararıyla eğitim/eğitim bilimlerifakülteleri yeniden yapılandırılmış ve İlköğretim Bölümü kapatılmış ve TemelEğitim Bölümü kurulmuştur. Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf ÖğretmenliğiAnabilim Dalları Temel Eğitim Bölümü altında eğitim vermeye başlamıştır.

Sınıf Eğitimi Anabilim dalınıneğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, zorunlu, alanbilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yerverilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programıtüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTSkarşılığı) mezunlar “Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans derecesi” alırlar.Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli notalmaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluylakendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenimgörebilirler. Anabilim dalımızda çeşitli uzmanlık alanlarında ders verentoplam  25 öğretim elemanı (6 Profesör, 8 Doçent, 4 Doktor öğretim üyesi,3 öğretim görevlisi ve 4 Araştırma görevlisi) bulunmaktadır.