GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Kamu ve özel sektörde mimarlık mesleği ile ilgili tüm alanlarda çalışabilecekleri gibi, akademisyen olarak üniversitelerde de görev alabilirler.