GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Alanında ileri düzeydeki problemleri tanımlayabilme, modelleyebilme ve çözebilme için gerekli yöntemleri geliştirme becerisi.
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve bu değerleri öğretebilme becerisi.
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.
- Değişik alanlardaki bilgileri bütünleştirme ve karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
- Bilimsel bir çalışma için amaç belirleyerek planlı bir yol haritası oluşturup bilime yenilik getirme / yeni bir bilimsel yöntem geliştirme / bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.
- Araştırmaların yürütülmesinde ve sonuçlarının duyurulmasında hukuksal sonuçlar ve hukuki haklar konusunda farkındalık.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanında ileri düzeydeki problemleri tanımlayabilme, modelleyebilme ve çözebilme için gerekli yöntemleri geliştirme becerisi.
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve bu değerleri öğretebilme becerisi.
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.
- Alanındaki bilgi, yeterlilik ve deneyimlerini disiplinler arası uygulamalara aktarabilme becerisi.
- Değişik alanlardaki bilgileri bütünleştirme ve karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
- Bilimsel bir çalışma için amaç belirleyerek planlı bir yol haritası oluşturup bilime yenilik getirme / yeni bir bilimsel yöntem geliştirme / bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.
- Bilimsel ve teknolojik çalışmaların sonuçlarını Türkçe ve yabancı dilde yazılı / sözlü sunma becerisi.
- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, liderlik yapabilme becerisi.
- Araştırma bulgularının endüstriye uygulanabilirliğini tartışma ve uygulayabilme becerisi.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve bu değerleri öğretebilme becerisi.
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.
- Bilimin, teknolojinin ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.
- Bilimsel bir çalışma için amaç belirleyerek planlı bir yol haritası oluşturup bilime yenilik getirme / yeni bir bilimsel yöntem geliştirme / bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.
- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, liderlik yapabilme becerisi.
- Literatüre katkı sağlayacak özgün çalışma yapma, bağımsız araştırma ve sorumluluk alabilme becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
- Alanında ileri düzeydeki problemleri tanımlayabilme, modelleyebilme ve çözebilme için gerekli yöntemleri geliştirme becerisi.
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.
- Değişik alanlardaki bilgileri bütünleştirme ve karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
- Bilimin, teknolojinin ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanındaki bilgi, yeterlilik ve deneyimlerini disiplinler arası uygulamalara aktarabilme becerisi.
- Bilimsel ve teknolojik çalışmaların sonuçlarını Türkçe ve yabancı dilde yazılı / sözlü sunma becerisi.
- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, liderlik yapabilme becerisi.
- Literatüre katkı sağlayacak özgün çalışma yapma, bağımsız araştırma ve sorumluluk alabilme becerisi.
- Araştırma bulgularının endüstriye uygulanabilirliğini tartışma ve uygulayabilme becerisi.
- Ulusal /uluslararası proje önerisi sunma ve ulusal / uluslararası projelerde çalışabilme becerisi.
- Araştırmaların yürütülmesinde ve sonuçlarının duyurulmasında hukuksal sonuçlar ve hukuki haklar konusunda farkındalık.
Alana Özgü Yetkinlik
- Alanında ileri düzeydeki problemleri tanımlayabilme, modelleyebilme ve çözebilme için gerekli yöntemleri geliştirme becerisi.
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve bu değerleri öğretebilme becerisi.
- Alanındaki bilgi, yeterlilik ve deneyimlerini disiplinler arası uygulamalara aktarabilme becerisi.
- Değişik alanlardaki bilgileri bütünleştirme ve karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
- Bilimin, teknolojinin ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.
- Bilimsel bir çalışma için amaç belirleyerek planlı bir yol haritası oluşturup bilime yenilik getirme / yeni bir bilimsel yöntem geliştirme / bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.
- Literatüre katkı sağlayacak özgün çalışma yapma, bağımsız araştırma ve sorumluluk alabilme becerisi.
- Araştırma bulgularının endüstriye uygulanabilirliğini tartışma ve uygulayabilme becerisi.
- Ulusal /uluslararası proje önerisi sunma ve ulusal / uluslararası projelerde çalışabilme becerisi.