GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1980001-Araştırma Teknikleri
2
2
3
5
1
1
2
4
5
1
4
5
3
4
4
1980003-Öğretim Teknolojilerinde Yaratıcılık ve Yaratıcı Uygulamalar
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
2
5
5
5
1980004-Seminer
4
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
1980006-Eğitim Teknolojisinde Çoklu Ortam Tasarımı
4
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
4
1980104 -Uzaktan Eğitimin Temelleri ve Uygulaması
4
3
5
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
1980105 -Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojileri
4
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
4
1980108 -Sosyal İçerikli Ders Metinlerinin Analizi
0
1
1
1
1
0
1
2
1
1
3
2
1
4
1
1980203 -Türk Milli Eğitim Sisteminde Gelişmeler, Sorunlar ve Eğilimler
3
4
3
1
1
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1980204 -Mikro Öğretim
5
5
4
4
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
1980206 -Eğitim Reformları
1
1
1
1
4
3
1
3
1
3
3
2
2
3
3
1980207 -Eğitim Teknolojisinde Uygulama Yöntemleri
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
1980208 -Web Tabanlı Öğretim
5
3
5
4
4
3
4
3
5
5
5
3
5
5
4
1980209 -Bilgisayar Destekli Öğretim Kuram Araştırma ve Tasaım
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
1
4
5
5
İlişkili ders sayısı / 13 121313131312131313131313131313
İlişki ağırlığı 474550464748475051505240485450
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir