GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - YÜKSEK LİSANS
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
SEMİNER Zorunlu 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
1980001 Araştırma Teknikleri Seçmeli
0+0+3
7.5
1980003 Öğretim Teknolojilerinde Yaratıcılık ve Yaratıcı Uygulamalar Seçmeli
0+0+3
7.5
1980004 Seminer Seçmeli
0+0+3
7.5
1980006 Eğitim Teknolojisinde Çoklu Ortam Tasarımı Seçmeli
0+0+3
7.5
1980104 Uzaktan Eğitimin Temelleri ve Uygulaması Seçmeli
0+0+3
7.5
1980105 Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojileri Seçmeli
0+0+3
7.5
1980108 Sosyal İçerikli Ders Metinlerinin Analizi Seçmeli
0+0+3
7.5
1980203 Türk Milli Eğitim Sisteminde Gelişmeler, Sorunlar ve Eğilimler Seçmeli
0+0+3
7.5
1980204 Mikro Öğretim Seçmeli
0+0+3
7.5
1980206 Eğitim Reformları Seçmeli
0+0+3
7.5
1980207 Eğitim Teknolojisinde Uygulama Yöntemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
1980208 Web Tabanlı Öğretim Seçmeli
0+0+3
7.5
1980209 Bilgisayar Destekli Öğretim Kuram Araştırma ve Tasaım Seçmeli
0+0+3
7.5