GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Engellilerin eğitimi alanındaki yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya ilişkili alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
- Engellilerin eğitimine dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kurumsal bilgiyle karşılaştırabilme.,
- Engellilerin eğitimi alanındaki sorunlara dönük kuramsal bilgiye dayaranarak proje ve araştırma önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme.
- Engellilerin eğitimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Engellilerin eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili bilimsel çalışmaların ve/veya çözümü karmaşık uygulamaların çözümlenmesinde diğer uzmanlarla işbirliğinde bulunabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
- Engellilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarla karşılaştırabilme.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Engellilerin eğitimi alanındaki yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya ilişkili alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
- Engellilerin eğitimine dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kurumsal bilgiyle karşılaştırabilme.,
- Engellilerin eğitimi alanındaki sorunlara dönük kuramsal bilgiye dayaranarak proje ve araştırma önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme.
- Engellilerin eğitimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Engellilerin eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili bilimsel çalışmaların ve/veya çözümü karmaşık uygulamaların çözümlenmesinde diğer uzmanlarla işbirliğinde bulunabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
- Engellilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarla karşılaştırabilme.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Engellilerin eğitimi alanındaki yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya ilişkili alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
- Engellilerin eğitimine dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kurumsal bilgiyle karşılaştırabilme.,
- Engellilerin eğitimi alanındaki sorunlara dönük kuramsal bilgiye dayaranarak proje ve araştırma önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme.
- Engellilerin eğitimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Engellilerin eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
- Engellilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarla karşılaştırabilme.
Öğrenme Yetkinliği
- Engellilerin eğitimine dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kurumsal bilgiyle karşılaştırabilme.,
- Engellilerin eğitimi alanındaki sorunlara dönük kuramsal bilgiye dayaranarak proje ve araştırma önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme.
- Engellilerin eğitimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Engellilerin eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili bilimsel çalışmaların ve/veya çözümü karmaşık uygulamaların çözümlenmesinde diğer uzmanlarla işbirliğinde bulunabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
- Engellilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarla karşılaştırabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Engellilerin eğitimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
- Engellilerin eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
- Engellilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarla karşılaştırabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
- Engellilerin eğitimi alanındaki yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya ilişkili alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
- Engellilerin eğitimine dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kurumsal bilgiyle karşılaştırabilme.,
- Engellilerin eğitimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Engellilerin eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili bilimsel çalışmaların ve/veya çözümü karmaşık uygulamaların çözümlenmesinde diğer uzmanlarla işbirliğinde bulunabilme.
- Engellilerin eğitimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.