GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayşegül Ataman
AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Selda Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Necdet Karasu