GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1720101-Türk Kültürü ve Uygarlığı (Alan)
1
4
1
3
2
3
1
3
3
4
1720103-Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlama Becerileri (A.E.)
1
3
1
4
4
3
5
4
5
4
1720105-Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme (A.E)
1
2
1
4
4
3
5
4
5
4
1720107-Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaklaşımlar
1
4
3
4
5
4
5
5
5
4
1720108-Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Etkinlikleri
3
4
5
5
3
4
4
4
4
4
1720201-Dil Öğretiminde Metin Kullanımı
1
4
3
2
3
3
5
4
4
3
1720202-Dil Politikaları ve Türkçe Öğretimi
1
3
3
4
3
3
2
5
3
2
1720203-Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlatma Becerileri
1
5
4
3
4
3
5
3
5
3
1720205-Seminer
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
1720206-Sözlü Kültür Ürünleriyle Türkçe Öğretimi
1
4
3
3
3
3
3
3
4
3
1720207-Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Kültür ve Dil Aktarımı
1
2
4
4
3
3
3
5
5
4
1720208-Yabancılara Türkçe Öğretimi Kültür ve Dili Aktarımı
1
2
4
4
3
3
3
5
5
4
1720209-Yabancılara Türkçe Öğrt.de Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğt.
4
3
4
4
4
3
3
3
4
4
1720213-Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Yeri ve Önemi
3
5
3
3
4
4
5
4
4
4
1720214-Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1720215-Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materal Tasarımı ve Eleştirisi
4
3
3
4
4
4
4
5
4
4
1720810-UZMANLIK ALAN DERSİ
5
3
5
5
4
4
2
4
4
4
1720820-Tez Dönemi
5
3
5
5
3
3
1
5
3
3
İlişkili ders sayısı / 18 18181818181818181818
İlişki ağırlığı 42636170656265757567
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir