GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Türkiye''''nin dünya ile bütünleşmesini, Türk insanının dünya dillerini öğrenmesi kadar yabancıların da Türk dilini öğrenmesini ve Türkçenin dünyada yaygınlaşmasını hedeflemektedir.