GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin, toplam 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 8 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,80 olması gerekmektedir.