GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
1944 yılında kurulan İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı,kuruluşundan bu yana 4000 öğretmen yetiştirdi.İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı''nda eğitim süresi yüksek lisans tezinin teslimi de dahil olmak üzere dört yarıyıldır.Bu süre en fazla iki yarıyıl daha uzatılabilir.Programda 2017-2018 akademik yılı itibarıyla yaklaşık 70 öğrenci bulunmaktadır.Programa her yıl toplam 15 öğrenci kabul edilmektedir.İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında 2017-2018 akademik yılı itibariyle iki profesör, yedi doçent, beş yardımcı doçent, dört öğretim görevlisi, yedi okutman ve on üç araştırma görevlisi olmak üzere toplam otuz sekiz öğretim elemanı görev yapmaktadır.