GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Öğrenim dili Türkçedir. Öğrenim süresi 2+1 yıldır. 1984 Yılında kurulmuştur. Şu anda Bölümüzde 1 Profesöz, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi ve 3 Okutman görev yapmaktadır. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar Lisansüstü eğitimi Eğitim bilimleri Enstitüsünden almaktadırlar. Arap Dili Eğitimi ana Bilim Dalı İnternet Adresi: http://www.arapdili.gazi.edu.tr/