GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1620101 -Kuramsal Dilbilim (Z)
5
5
5
5
4
4
5
3
4
4
1620102 -Arapça Öğretim Yöntemleri ve Dil Becerilerinin Öğretimi(Z)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1620103 -Arap Dilinin Eğitim ve Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
5
3
4
4
4
4
4
5
4
4
1620119 -Karşılaştırmalı Dilbilim
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
1620120-Arap Dilinin Öğretiminde Ölçme değerlendirme ve Hata Çözümlemesi
5
4
4
5
5
4
5
4
5
4
1620121-Uygulamalı Basın Arapçası
5
5
5
3
4
4
4
5
4
5
1620122-Toplumdilbilim
5
5
5
5
4
4
5
4
5
5
1620123-Arap Retoriği
5
4
4
5
5
4
5
4
4
5
1620124-Karşılaştırmalı Deyim İncelemeleri
5
5
4
5
5
5
5
4
5
4
1620206 -Seminer (Z)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1620207 -Arapça Öğretiminde Materyal ve Program Geliştirme
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1620218 -Akademik Söylem (Z)
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
İlişkili ders sayısı / 12 12121212121212121212
İlişki ağırlığı 60565656565458535656
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir