GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Arapça Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisinin, 5 alan dersi (45 ECTS kredisi), Seminer dersi (22.5 ECTS Kredisi) ve biri Araştırma Yöntemleri olmak şartıyla iki eğitim ortak dersi (15 ECTS kredisi) olmak üzere toplamda 8 dersi (82.5 ECTS kredisi) başarmış ve Yüksek Lisans Tez çalışmasını tamamlamış ve savunmuş olması gerekmektedir.