GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - YÜKSEK LİSANS
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
SEMİNER Zorunlu 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
1540001 Türk Dili Eğitiminin Tarihçesi Seçmeli
0+0+3
7.5
1540002 Türk Dili ve Edebiyatı Semineri Seçmeli
0+0+3
7.5
1540003 Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi Seçmeli
0+0+3
7.5
1540004 Eski Türk Edebiyatında Nesir Seçmeli
0+0+3
7.5
1540005 Eski Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi Seçmeli
0+0+3
7.5
1540006 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları Seçmeli
0+0+3
7.5
1540007 Edebiyat Teorileri ve İncelemeleri Seçmeli
0+0+3
7.5
1540008 Fikir Akımları Seçmeli
0+0+3
7.5
1540009 Modernizm ve Edebiyat Seçmeli
0+0+3
7.5
1540010 Edebiyat Araştırmalarında Metin Seçimi ve Kullanımı Seçmeli
0+0+3
7.5
1540011  Anlatımda Bilişsel Bilgi ve Beyin Dil Bilimi Seçmeli
0+0+3
7.5
1540012  Anlatımda Bilişsel Bilgi ve Beyin Dil Bilimi Seçmeli
0+0+3
7.5
1540013  Eski Türkçe Seçmeli
0+0+3
7.5
1540014  Söz Dizimi Seçmeli
0+0+3
7.5
1540015  Türk Gramerinde Yaklaşım Sorunları Seçmeli
0+0+3
7.5
1540016 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi Seçmeli
0+0+3
7.5
1540017  Âşık Edebiyatı İcra Ortam ve Yöntemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
1540018  Âşık Edebiyatı İncelemeleri Seçmeli
0+0+3
7.5
1540019  Geleneksel Türk Tiyatrosu Seçmeli
0+0+3
7.5
1540020  Türk Halk Bilimi Araştırma Yöntemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
1540021  Türk Halk Edebiyatı Şiir Bilgisi Seçmeli
0+0+3
7.5
1540022  Türk Halk Edebiyatının Kaynakları Seçmeli
0+0+3
7.5
1540023  Türk Halk Şiiri ve İncelemeleri Seçmeli
0+0+3
7.5
1540024  Türk Tasavvuf Edebiyatı İncelemeleri Seçmeli
0+0+3
7.5
1540025 Türk Dünyası Destan Geleneği Seçmeli
0+0+3
7.5
1540810 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+3
15
1540820 Tez Dönemi Seçmeli
0+0+0
15