GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5021314 -YAZILIM GELİŞTİRMEDE NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
İlişkili ders sayısı / 1 1111111111
İlişki ağırlığı 4554445444
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir