GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Proje vasıtasıyla güncel problemler ve/veya yeni kavrayışlar konusunda önemli bilinç geliştirme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Bir araştırma projesi bağlamında EBE’ye uygun yöntemleri tanıma ve uygulama
- Uygulamadaki yöntemlerin ve kavramların kullanımını açık bir şekilde ifade etme ve gösterme
- Karmaşık ve ön görülemeyen durumlarda karar verebilme
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Proje vasıtasıyla güncel problemler ve/veya yeni kavrayışlar konusunda önemli bilinç geliştirme
- Problemlere çözümler geliştirme ve seçenekleri kıyaslama
- Orijinal olarak düşünme ve çalışma yeteneğini gösterme, bilginin değeri hakkında kendi muhakemesini/değerlendirmesini yapabilme
- Karmaşık ve ön görülemeyen durumlarda karar verebilme
- Bağımsız çalışma, kendi eylemlerini ve düşüncelerini yansıtma, yapıcı geri beslemeyi etkin kullanma, işi planlama ve zamanlama/çizelgeleme
Öğrenme Yetkinliği
- Proje vasıtasıyla güncel problemler ve/veya yeni kavrayışlar konusunda önemli bilinç geliştirme
- Bağımsız çalışma, kendi eylemlerini ve düşüncelerini yansıtma, yapıcı geri beslemeyi etkin kullanma, işi planlama ve zamanlama/çizelgeleme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Uygulamadaki yöntemlerin ve kavramların kullanımını açık bir şekilde ifade etme ve gösterme
- Uygun yazılı ve grafiksel sunumları kullanarak etkin olarak haberleşme, ayrıntılı tenkitler ve tutarlı proje raporları üretme
- Uygun kaynaklardan ilgili alanda bilgi elde etme için çabalama
- Alanındaki mesleki değerleri ve etikleri uygulamak
Alana Özgü Yetkinlik
- Alanındaki mesleki değerleri ve etikleri uygulamak