GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

        Programın amacı; öğrencilerin alanın hitap ettiği çeşitli disiplinlerde lisans düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri akademik boyutta ele almaktır.