GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Seyit ÇITAKER
AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ