GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız MEB Bünyesinde Rehber Öğretmen, kamu ve özel sektörde psikolojik danışman olarak istihdam edilmekle birlikte bazı bakanlıklarda uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında görev yapabilmektedir.