GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
Toplam 4 yıl 8 yarıyıl eğitim süresi ile yaklaşık 250 öğrenci öğrenim görmektedir. Program, meslek bilgisi ve genel kültür ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri seçmeli dersleri de içermektedir.