GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı 1982-83 yılında lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, öncelikle ülkemizdeki özel ve resmi okulların okul psikolojik danışmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak eğitim vermektedir. Lisans eğitiminin süresi 4 yılda tamamlanmaktadır. Kontenjanımız her yıl düzenli olarak yaklaşık 60 öğrenci ile sınırlanmaktadır. Anabilim dalımızın yalnızca birinci öğretimi bulunmaktadır. Bölüm için hazırlanan ders programımızda yer alan derslerin çeşitliliği sayesinde; öğrencilerimizi öncelikle okul psikolojik danışmanlığı (rehber öğretmenlik) mesleğine hazırlamak, bununla birlikte resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde psikolojik danışman olarak çalışabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra psikolojik danışmanlık bilim dalında ve eğitim bilimlerinin diğer dallarında lisansüstü eğitimine temel oluşturan bilgi, beceri ve deneyime sahip olurlar.