GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- 1)Modern Arap Dilime hakim öğretmen adayları. 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur. 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur. 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 5)Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir. 6)Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur. 7)Topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir. 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
- 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
- 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
- 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
- 5)Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
- 7)Topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir.
- 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
- 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- 1)Modern Arap Dilime hakim öğretmen adayları. 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur. 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur. 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 5)Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir. 6)Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur. 7)Topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir. 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
- 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
- 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
- 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
- 6)Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
- 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
- 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- 1)Modern Arap Dilime hakim öğretmen adayları. 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur. 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur. 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 5)Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir. 6)Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur. 7)Topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir. 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
- 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
- 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
- 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
- 5)Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
- 1)Modern Arap Dilime hakim öğretmen adayları. 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur. 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur. 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 5)Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir. 6)Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur. 7)Topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir. 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
- 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
- 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
- 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
- 6)Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
- 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- 1)Modern Arap Dilime hakim öğretmen adayları. 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur. 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur. 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 5)Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir. 6)Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur. 7)Topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir. 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
- 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
- 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
- 5)Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
- 1)Modern Arap Dilime hakim öğretmen adayları. 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur. 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur. 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 5)Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir. 6)Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur. 7)Topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir. 8)İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
- 2)Arapçayı kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
- 3)Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
- 4)Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
- 6)Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.