GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EBS104-Eğitim Hukuku
0
0
3
3
3
0
4
0
0
0
ARÖ101-Sözlü İletişim Becerileri-1
5
4
4
2
2
3
3
5
5
5
ARÖ102-Sözlü İletişim Becerileri-2
5
4
3
4
5
4
5
4
2
4
ARÖ103-Okuma Becerileri-1
4
4
4
4
4
5
3
4
4
4
ARÖ104-Okuma Becerileri-2
4
5
4
3
3
5
3
3
3
3
ARÖ105-Yazma Becerileri-1
3
5
0
0
3
4
0
0
0
0
ARÖ106-Yazma Becerileri-2
2
4
0
0
0
4
1
0
0
0
ARÖ107-Arapçanın Yapısı-1
2
4
0
4
2
4
2
4
4
4
ARÖ108-Arapçanın Yapısı-2
3
5
0
4
2
5
0
3
3
3
ARÖ201-Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
1
1
0
1
2
1
0
3
3
3
ARÖ202-Arapça Öğretim Programları
2
2
0
3
2
2
0
3
3
3
ARÖ203-Arap Edebiyatı-1
4
3
0
0
0
1
0
0
0
0
ARÖ204-Arap Edebiyatı-2
5
5
0
0
0
4
0
0
0
0
ARÖ205-Karşılaştırmalı Arapça - Türkçe Dil Bilgisi
4
5
0
3
3
4
1
3
3
4
ARÖ206-Arapça - Türkçe Çeviri-2
4
5
0
0
0
5
0
0
0
0
ARÖ207-Arapça - Türkçe Çeviri-1
3
4
1
3
3
5
2
0
0
0
ARÖ208-İleri Okuma Becerileri-2
4
5
4
3
3
5
5
3
3
3
ARÖ209-İleri Okuma Becerileri-1
4
5
4
3
3
5
3
3
3
3
ARÖ210-İleri Konuşma Becerileri-2
2
5
0
1
3
4
1
0
0
0
ARÖ211-İleri Konuşma Becerileri-1
3
5
0
1
3
4
2
0
0
0
ARÖ212-Seçmeli-2 (Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi)
4
4
4
3
3
4
4
1
1
1
ARÖ213-Seçmeli-1 (Çağdaş Arap Dünyası)
4
5
4
4
4
4
4
5
3
3
ARÖ301-Dil Bilim-1
1
1
0
0
0
1
0
2
2
3
ARÖ302-Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi-2
4
2
0
4
3
4
1
4
4
4
ARÖ303-Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi-1
3
4
0
2
2
5
1
5
5
5
ARÖ304-Türkçe - Arapça Çeviri-2
5
5
0
0
0
5
0
0
0
0
ARÖ305-Türkçe - Arapça Çeviri-1
3
4
1
3
3
5
2
0
0
0
ARÖ306-Dil Bilim-2
1
1
0
0
0
5
0
1
1
1
ARÖ307-Dil Edinimi
4
4
4
2
3
1
4
2
2
2
ARÖ308-Seçmeli-4 (Arap Şiiri)
4
4
0
0
0
3
0
0
0
0
ARÖ309-Seçmeli-3 (Arap Kültür Tarihi)
5
4
0
0
0
4
0
0
0
0
ARÖ310-Seçmeli-4 (Arapça Öğretiminde Materyal Tasarımı)
1
3
0
5
4
3
0
4
4
4
ARÖ311-Seçmeli-3(Arap Öykücülüğü)
4
4
0
0
0
4
0
0
0
0
ARÖ312-Seçmeli-4 (Sözcük Bilimi Leksikografi)
1
3
0
1
3
4
1
0
0
0
ARÖ313-Seçmeli-3 (Temel Farsça)
0
0
4
4
3
3
4
0
0
0
ARÖ315-Seçmeli-3 (Temel İbranice)
2
1
4
2
2
4
4
1
1
1
ARÖ401-Öğretmenlik Uygulaması-1
4
4
0
5
5
2
2
5
5
5
ARÖ402-Öğretmenlik Uygulaması-2
4
4
0
5
5
1
1
5
5
5
ARÖ403-Arapça Diyalektler-1
5
5
0
0
0
5
0
0
0
0
ARÖ404-Mesleki Arapça
5
3
4
2
4
4
2
5
5
4
ARÖ405-Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
4
4
5
2
4
5
4
5
5
2
ARÖ406-Arapça Diyalektler-2
5
5
0
0
0
5
0
0
0
0
ARÖ407-Seçmeli-5 (Arapça Ders Kitabı İncelemesi)
2
1
0
5
4
1
0
5
5
5
ARÖ408-Seçmeli-6 ( Arapça Öğretiminde Drama)
5
4
0
0
0
4
0
0
0
0
ARÖ409-Seçmeli-5 (Arapça Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme)
1
1
0
3
1
2
0
3
3
3
ARÖ410-Seçmeli-6 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi)
2
1
0
5
4
1
5
5
5
5
ARÖ411-Seçmeli-5 (Osmanlı Türkçesi)
4
4
0
0
0
4
0
0
0
0
ARÖ412-Seçmeli-6 (Mesleki Arapça Uygulamaları)
4
3
4
4
4
4
4
2
2
2
BİL101-Bilişim Teknolojileri
4
0
0
0
2
0
0
1
1
1
EB101-Eğitime Giriş
4
1
4
4
4
1
1
4
4
4
EB102-Eğitim Psikolojisi
4
1
4
5
4
1
4
4
4
4
EB103-Eğitim Sosyolojisi
1
1
4
4
4
2
4
4
4
4
EB104-Eğitim Felsefesi
1
1
4
4
4
2
4
4
4
4
EB105-Türk Eğitim Tarihi
2
0
4
4
4
0
4
4
4
4
EB106-Öğretim İlke ve Yöntemleri
4
0
4
4
4
0
4
4
4
4
EB107-Öğretim Teknolojileri
1
1
3
5
4
2
4
4
4
4
EB108-Eğitimde Araştırma Yöntemleri
1
3
4
4
4
1
4
4
4
4
EB109-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
4
0
3
4
4
0
4
4
4
4
EB110-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
1
1
4
4
4
0
3
4
4
4
EB111-Eğitimde Ahlak ve Etik
0
0
5
5
5
0
5
5
5
5
EB112-Sınıf Yönetimi
3
0
4
5
5
0
4
4
4
5
EB113-Okullarda Rehberlik
4
3
5
5
4
0
4
4
4
4
EB114-Özel Eğitim ve Kaynaştırma
3
4
5
4
4
0
4
4
4
4
EBS101-Açık ve Uzaktan Öğrenme
0
0
5
5
5
0
5
0
0
0
EBS102-Çocuk Psikolojisi
0
0
5
5
5
0
5
0
0
0
EBS103-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
0
0
5
5
5
0
5
0
0
0
EBS105-Eğitim Antropolojisi
0
0
2
3
4
0
5
0
0
0
EBS106-Eğitim Tarihi
0
0
5
5
4
0
5
0
0
0
EBS107-Eğitimde Drama
0
3
1
3
1
0
0
0
0
0
EBS108-Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
0
0
2
4
4
0
3
0
0
0
EBS109-Eğitimde Program Geliştirme
0
0
4
4
5
0
3
0
0
0
EBS110-Eğitmde Proje Hazırlama
0
0
4
4
4
0
4
0
0
0
EBS111-Eleştirel ve Analitik Düşünme
0
0
4
5
3
0
3
0
0
0
EBS112-Hastanade Yatan Çocukların Eğitimi
0
0
4
4
4
0
4
0
0
0
EBS113-Kapsayıcı Eğitim
0
0
4
4
4
0
4
0
0
0
EBS114-Karakter ve Değer Eğitimi
0
0
4
4
4
0
4
0
0
0
EBS115-Karşılaştırmalı Eğitim
0
0
4
4
4
0
4
0
0
0
EBS116-Mikro Öğrenme
0
0
4
4
4
0
4
0
0
0
EBS117-Müze Eğitimi
0
0
4
4
5
0
4
0
0
0
EBS118-Okul Dışı Öğrenme Ortamları
0
0
4
4
5
0
4
0
0
0
EBS119-Öğrenme Güçlüğü
0
0
4
3
5
0
4
0
0
0
EBS120-Öğretimi Breyselleştirme ve Uyarlama
0
0
4
4
3
0
3
0
0
0
EBS121-Sürdürülebilir Kalkınma Eğitim
0
0
4
4
4
0
4
0
0
0
EBS122-Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
0
0
4
4
4
0
4
0
1
0
GKS101-Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
0
0
2
5
5
0
5
0
0
0
GKS102-Beslenme ve Sağlık
0
0
3
4
4
0
4
0
0
0
GKS103-Bilim Tarihi ve Felsefesi
0
0
5
5
4
0
5
0
0
0
GKS108-Bilim ve Araştırma Etiği
0
0
4
4
4
0
4
0
0
0
GKS110-Kültür ve Dil
0
0
5
4
4
0
4
0
0
0
GKS111-Medya Okuryazarlığı
0
0
2
1
1
0
4
0
0
0
GKS113-Sanat ve Estetik
0
0
4
4
4
0
4
0
0
0
HAZ-100-HAZIRLIK (ARAPÇA)
5
1
2
3
4
2
3
3
4
5
TAR103-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1
4
0
5
5
4
0
4
0
0
0
TAR104-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2
3
0
5
5
5
0
5
0
0
0
TD103-Türk Dili-1
4
0
4
4
4
0
4
4
4
4
TD104-Türk Dili-2
4
0
2
1
4
0
4
4
4
4
THU202-Topluma Hizmet Uygulamaları
1
0
4
1
3
0
5
1
1
1
YAD103-Yabancı Dil-1 (İngilizce)
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
YAD104-Yabancı Dil-2 (İngilizce)
0
0
1
3
2
3
1
0
0
0
YR403A-YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0
İlişkili ders sayısı / 100 67586683855776474847
İlişki ağırlığı 216191247300306192268168166167
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir