GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri
Hazırlık Dersi
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
HAZ-100 HAZIRLIK (ARAPÇA) Zorunlu
0+0+12
60
AKTS Kredi Toplamı:60
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ARÖ101 Sözlü İletişim Becerileri-1 Zorunlu
0+0+2
4
ARÖ103 Okuma Becerileri-1 Zorunlu
0+0+2
3
ARÖ105 Yazma Becerileri-1 Zorunlu
0+0+2
3
ARÖ107 Arapçanın Yapısı-1 Zorunlu
0+0+2
3
EB101 Eğitime Giriş Zorunlu
0+0+2
3
EB102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
0+0+2
3
TAR103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Zorunlu
0+0+2
3
TD103 Türk Dili-1 Zorunlu
0+0+3
5
YAD103 Yabancı Dil-1 (İngilizce) Zorunlu
0+0+2
3
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ARÖ102 Sözlü İletişim Becerileri-2 Zorunlu
0+0+2
2
ARÖ104 Okuma Becerileri-2 Zorunlu
0+0+2
2
ARÖ106 Yazma Becerileri-2 Zorunlu
0+0+2
2
ARÖ108 Arapçanın Yapısı-2 Zorunlu
0+0+2
2
BİL101 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
0+0+3
5
EB103 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
0+0+2
3
EB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu
0+0+2
3
TAR104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 Zorunlu
0+0+2
3
TD104 Türk Dili-2 Zorunlu
0+0+3
5
SEÇMELİ DERSLER(1):3
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ARÖ201 Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu
0+0+2
3
ARÖ203 Arap Edebiyatı-1 Zorunlu
0+0+2
2
ARÖ205 Karşılaştırmalı Arapça - Türkçe Dil Bilgisi Zorunlu
0+0+2
2
ARÖ207 Arapça - Türkçe Çeviri-1 Zorunlu
0+0+2
2
ARÖ209 İleri Okuma Becerileri-1 Zorunlu
0+0+2
2
ARÖ211 İleri Konuşma Becerileri-1 Zorunlu
0+0+2
2
EB105 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
0+0+2
3
EB106 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ARÖ202 Arapça Öğretim Programları Zorunlu
0+0+2
3
ARÖ204 Arap Edebiyatı-2 Zorunlu
0+0+2
2
ARÖ206 Arapça - Türkçe Çeviri-2 Zorunlu
0+0+2
2
ARÖ208 İleri Okuma Becerileri-2 Zorunlu
0+0+2
3
ARÖ210 İleri Konuşma Becerileri-2 Zorunlu
0+0+2
3
EB107 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
0+0+2
3
EB108 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ARÖ301 Dil Bilim-1 Zorunlu
0+0+2
4
ARÖ303 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi-1 Zorunlu
0+0+2
4
ARÖ305 Türkçe - Arapça Çeviri-1 Zorunlu
0+0+2
3
ARÖ307 Dil Edinimi Zorunlu
0+0+2
2
EB109 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu
0+0+2
3
EB110 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ARÖ302 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi-2 Zorunlu
0+0+2
4
ARÖ304 Türkçe - Arapça Çeviri-2 Zorunlu
0+0+2
3
ARÖ306 Dil Bilim-2 Zorunlu
0+0+2
3
EB111 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
0+0+2
3
EB112 Sınıf Yönetimi Zorunlu
0+0+2
3
THU202 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu
0+2+1
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ARÖ401 Öğretmenlik Uygulaması-1 Zorunlu
0+6+2
13
ARÖ403 Arapça Diyalektler-1 Zorunlu
0+0+2
3
ARÖ405 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu
0+0+2
3
EB113 Okullarda Rehberlik Zorunlu
0+0+2
3
YR403A YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu
0+0+4
5
SEÇMELİ DERSLER(1):3
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ARÖ402 Öğretmenlik Uygulaması-2 Zorunlu
0+6+2
13
ARÖ404 Mesleki Arapça Zorunlu
0+0+2
3
ARÖ406 Arapça Diyalektler-2 Zorunlu
0+0+2
3
EB114 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(3):8
AKTS Kredi Toplamı:30
Seçmeli Dersler
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
YAD104 Yabancı Dil-2 (İngilizce) Seçmeli
0+0+2
3
EBS104 Eğitim Hukuku Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ213 Seçmeli-1 (Çağdaş Arap Dünyası) Seçmeli
0+0+2
4
EBS101 Açık ve Uzaktan Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
EBS102 Çocuk Psikolojisi Seçmeli
0+0+2
4
EBS103 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Seçmeli
0+0+2
4
EBS105 Eğitim Antropolojisi Seçmeli
0+0+2
4
EBS106 Eğitim Tarihi Seçmeli
0+0+2
4
EBS107 Eğitimde Drama Seçmeli
0+0+2
4
EBS108 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Seçmeli
0+0+2
4
EBS109 Eğitimde Program Geliştirme Seçmeli
0+0+2
4
EBS110 Eğitmde Proje Hazırlama Seçmeli
0+0+2
4
EBS111 Eleştirel ve Analitik Düşünme Seçmeli
0+0+2
4
EBS112 Hastanade Yatan Çocukların Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS113 Kapsayıcı Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS114 Karakter ve Değer Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS115 Karşılaştırmalı Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS116 Mikro Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
EBS117 Müze Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS118 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Seçmeli
0+0+2
4
EBS119 Öğrenme Güçlüğü Seçmeli
0+0+2
4
EBS120 Öğretimi Breyselleştirme ve Uyarlama Seçmeli
0+0+2
4
EBS121 Sürdürülebilir Kalkınma Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS122 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
GKS101 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Seçmeli
0+0+2
3
GKS102 Beslenme ve Sağlık Seçmeli
0+0+2
3
GKS103 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli
0+0+2
3
GKS108 Bilim ve Araştırma Etiği Seçmeli
0+0+2
3
GKS110 Kültür ve Dil Seçmeli
0+0+2
3
GKS111 Medya Okuryazarlığı Seçmeli
0+0+2
3
GKS113 Sanat ve Estetik Seçmeli
0+0+2
3
ARÖ212 Seçmeli-2 (Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ309 Seçmeli-3 (Arap Kültür Tarihi) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ311 Seçmeli-3(Arap Öykücülüğü) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ313 Seçmeli-3 (Temel Farsça) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ315 Seçmeli-3 (Temel İbranice) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ308 Seçmeli-4 (Arap Şiiri) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ310 Seçmeli-4 (Arapça Öğretiminde Materyal Tasarımı) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ312 Seçmeli-4 (Sözcük Bilimi Leksikografi) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ407 Seçmeli-5 (Arapça Ders Kitabı İncelemesi) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ409 Seçmeli-5 (Arapça Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ411 Seçmeli-5 (Osmanlı Türkçesi) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ408 Seçmeli-6 ( Arapça Öğretiminde Drama) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ410 Seçmeli-6 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi) Seçmeli
0+0+2
4
ARÖ412 Seçmeli-6 (Mesleki Arapça Uygulamaları) Seçmeli
0+0+2
4