GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Mesleki ve sosyal yaşantısında Fransız dilini etkili bir biçimde kullanabilme,
- Fransızcayla ilgili bilgi kaynaklarını herhangi bir iletişim durumunda kullanabilmelerini sağlamak amacıyla dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirebilme,
- Fransız dilinin öğretimi/öğrenimiyle ilgili bilgilere ulaşma yollarını etkin bir biçimde kullanarak alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Alanı ile ilgili ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olabilme,
- Dilbilim, Yöntembilim ve Yazınbilim alanlarında edindiği bilgi ve becerileri öğrenme ortamına uyarlayabilme, aktarabilme ve kullanabilme,
- Fransızcanın dilbilgisel özelliklerini tanıyabilme, çözümleyebilme ve uygulayabilmenin yanı sıra anadil ve kültürü ile hedef kültür hakkında bilgiye sahip olabilme ve kültürler arası iletişim kurabilme,
- Alanı ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek proje, sunum ve etkinlikler hazırlayabilme ve bunları ilerideki mesleki yaşamlarında uygulayabilme,
- Fransızcayı öğretme/öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar, internet, ders materyallerini vs. etkili olarak kullanabilme,
- Fransızcanın öğretiminde öğrenenlerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak uygun materyal, araç-gereçleri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Öğrenenlerin yaş, cinsiyet, dil düzeyi vs. özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme ve sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilme,
- Alanında edindiği bilgi ve becerileri analiz-sentez yaparak eleştirel bir yaklaşımla yorumlayabilme ve değerlendirebilme,
- Yaşam boyu öğrenme (LLP) konusunda olumlu bir tutum benimseyerek alanında çeşitli etkinlikler geliştirebilme, düzenleyebilme ve bu etkinliklere katılabilmenin yanı sıra uluslararası öğrenci hareketliliğine açık olabilme,
- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme ve duyarlı olduğunu gösterebilme,
- Fransızcayı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirtilen düzeylerden en az B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme,
- Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olabilme, yaşadığı sosyal çevreye yönelik projeler üretebilme ve var olanlara katılabilme,
- Türk Milli Eğitim sistemini ve öğretmenlik mesleğini tüm yönleriyle tanıyabilme, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı olabilme.
- --
- --
- --
- --
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Mesleki ve sosyal yaşantısında Fransız dilini etkili bir biçimde kullanabilme,
- Fransızcayla ilgili bilgi kaynaklarını herhangi bir iletişim durumunda kullanabilmelerini sağlamak amacıyla dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirebilme,
- Fransız dilinin öğretimi/öğrenimiyle ilgili bilgilere ulaşma yollarını etkin bir biçimde kullanarak alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Alanı ile ilgili ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olabilme,
- Dilbilim, Yöntembilim ve Yazınbilim alanlarında edindiği bilgi ve becerileri öğrenme ortamına uyarlayabilme, aktarabilme ve kullanabilme,
- Fransızcanın dilbilgisel özelliklerini tanıyabilme, çözümleyebilme ve uygulayabilmenin yanı sıra anadil ve kültürü ile hedef kültür hakkında bilgiye sahip olabilme ve kültürler arası iletişim kurabilme,
- Alanı ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek proje, sunum ve etkinlikler hazırlayabilme ve bunları ilerideki mesleki yaşamlarında uygulayabilme,
- Fransızcayı öğretme/öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar, internet, ders materyallerini vs. etkili olarak kullanabilme,
- Fransızcanın öğretiminde öğrenenlerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak uygun materyal, araç-gereçleri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Öğrenenlerin yaş, cinsiyet, dil düzeyi vs. özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme ve sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilme,
- Alanında edindiği bilgi ve becerileri analiz-sentez yaparak eleştirel bir yaklaşımla yorumlayabilme ve değerlendirebilme,
- Yaşam boyu öğrenme (LLP) konusunda olumlu bir tutum benimseyerek alanında çeşitli etkinlikler geliştirebilme, düzenleyebilme ve bu etkinliklere katılabilmenin yanı sıra uluslararası öğrenci hareketliliğine açık olabilme,
- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme ve duyarlı olduğunu gösterebilme,
- Fransızcayı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirtilen düzeylerden en az B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme,
- Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olabilme, yaşadığı sosyal çevreye yönelik projeler üretebilme ve var olanlara katılabilme,
- Türk Milli Eğitim sistemini ve öğretmenlik mesleğini tüm yönleriyle tanıyabilme, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı olabilme.
- --
- --
- --
- --
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Mesleki ve sosyal yaşantısında Fransız dilini etkili bir biçimde kullanabilme,
- Fransızcayla ilgili bilgi kaynaklarını herhangi bir iletişim durumunda kullanabilmelerini sağlamak amacıyla dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirebilme,
- Fransız dilinin öğretimi/öğrenimiyle ilgili bilgilere ulaşma yollarını etkin bir biçimde kullanarak alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Alanı ile ilgili ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olabilme,
- Dilbilim, Yöntembilim ve Yazınbilim alanlarında edindiği bilgi ve becerileri öğrenme ortamına uyarlayabilme, aktarabilme ve kullanabilme,
- Fransızcanın dilbilgisel özelliklerini tanıyabilme, çözümleyebilme ve uygulayabilmenin yanı sıra anadil ve kültürü ile hedef kültür hakkında bilgiye sahip olabilme ve kültürler arası iletişim kurabilme,
- Alanı ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek proje, sunum ve etkinlikler hazırlayabilme ve bunları ilerideki mesleki yaşamlarında uygulayabilme,
- Fransızcayı öğretme/öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar, internet, ders materyallerini vs. etkili olarak kullanabilme,
- Fransızcanın öğretiminde öğrenenlerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak uygun materyal, araç-gereçleri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Öğrenenlerin yaş, cinsiyet, dil düzeyi vs. özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme ve sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilme,
- Alanında edindiği bilgi ve becerileri analiz-sentez yaparak eleştirel bir yaklaşımla yorumlayabilme ve değerlendirebilme,
- Yaşam boyu öğrenme (LLP) konusunda olumlu bir tutum benimseyerek alanında çeşitli etkinlikler geliştirebilme, düzenleyebilme ve bu etkinliklere katılabilmenin yanı sıra uluslararası öğrenci hareketliliğine açık olabilme,
- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme ve duyarlı olduğunu gösterebilme,
- Fransızcayı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirtilen düzeylerden en az B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme,
- Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olabilme, yaşadığı sosyal çevreye yönelik projeler üretebilme ve var olanlara katılabilme,
- Türk Milli Eğitim sistemini ve öğretmenlik mesleğini tüm yönleriyle tanıyabilme, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı olabilme.
- --
- --
- --
- --
Öğrenme Yetkinliği
- Mesleki ve sosyal yaşantısında Fransız dilini etkili bir biçimde kullanabilme,
- Fransızcayla ilgili bilgi kaynaklarını herhangi bir iletişim durumunda kullanabilmelerini sağlamak amacıyla dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirebilme,
- Fransız dilinin öğretimi/öğrenimiyle ilgili bilgilere ulaşma yollarını etkin bir biçimde kullanarak alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Alanı ile ilgili ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olabilme,
- Dilbilim, Yöntembilim ve Yazınbilim alanlarında edindiği bilgi ve becerileri öğrenme ortamına uyarlayabilme, aktarabilme ve kullanabilme,
- Fransızcanın dilbilgisel özelliklerini tanıyabilme, çözümleyebilme ve uygulayabilmenin yanı sıra anadil ve kültürü ile hedef kültür hakkında bilgiye sahip olabilme ve kültürler arası iletişim kurabilme,
- Alanı ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek proje, sunum ve etkinlikler hazırlayabilme ve bunları ilerideki mesleki yaşamlarında uygulayabilme,
- Fransızcayı öğretme/öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar, internet, ders materyallerini vs. etkili olarak kullanabilme,
- Fransızcanın öğretiminde öğrenenlerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak uygun materyal, araç-gereçleri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Öğrenenlerin yaş, cinsiyet, dil düzeyi vs. özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme ve sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilme,
- Alanında edindiği bilgi ve becerileri analiz-sentez yaparak eleştirel bir yaklaşımla yorumlayabilme ve değerlendirebilme,
- Yaşam boyu öğrenme (LLP) konusunda olumlu bir tutum benimseyerek alanında çeşitli etkinlikler geliştirebilme, düzenleyebilme ve bu etkinliklere katılabilmenin yanı sıra uluslararası öğrenci hareketliliğine açık olabilme,
- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme ve duyarlı olduğunu gösterebilme,
- Fransızcayı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirtilen düzeylerden en az B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme,
- Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olabilme, yaşadığı sosyal çevreye yönelik projeler üretebilme ve var olanlara katılabilme,
- Türk Milli Eğitim sistemini ve öğretmenlik mesleğini tüm yönleriyle tanıyabilme, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı olabilme.
- --
- --
- --
- --
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Mesleki ve sosyal yaşantısında Fransız dilini etkili bir biçimde kullanabilme,
- Fransızcayla ilgili bilgi kaynaklarını herhangi bir iletişim durumunda kullanabilmelerini sağlamak amacıyla dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirebilme,
- Fransız dilinin öğretimi/öğrenimiyle ilgili bilgilere ulaşma yollarını etkin bir biçimde kullanarak alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Alanı ile ilgili ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olabilme,
- Dilbilim, Yöntembilim ve Yazınbilim alanlarında edindiği bilgi ve becerileri öğrenme ortamına uyarlayabilme, aktarabilme ve kullanabilme,
- Alanı ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek proje, sunum ve etkinlikler hazırlayabilme ve bunları ilerideki mesleki yaşamlarında uygulayabilme,
- Fransızcayı öğretme/öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar, internet, ders materyallerini vs. etkili olarak kullanabilme,
- Fransızcanın öğretiminde öğrenenlerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak uygun materyal, araç-gereçleri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Öğrenenlerin yaş, cinsiyet, dil düzeyi vs. özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme ve sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilme,
- Alanında edindiği bilgi ve becerileri analiz-sentez yaparak eleştirel bir yaklaşımla yorumlayabilme ve değerlendirebilme,
- Yaşam boyu öğrenme (LLP) konusunda olumlu bir tutum benimseyerek alanında çeşitli etkinlikler geliştirebilme, düzenleyebilme ve bu etkinliklere katılabilmenin yanı sıra uluslararası öğrenci hareketliliğine açık olabilme,
- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme ve duyarlı olduğunu gösterebilme,
- Fransızcayı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirtilen düzeylerden en az B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme,
- Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olabilme, yaşadığı sosyal çevreye yönelik projeler üretebilme ve var olanlara katılabilme,
- Türk Milli Eğitim sistemini ve öğretmenlik mesleğini tüm yönleriyle tanıyabilme, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı olabilme.
- --
- --
- --
- --
Alana Özgü Yetkinlik
- Mesleki ve sosyal yaşantısında Fransız dilini etkili bir biçimde kullanabilme,
- Fransızcayla ilgili bilgi kaynaklarını herhangi bir iletişim durumunda kullanabilmelerini sağlamak amacıyla dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirebilme,
- Fransız dilinin öğretimi/öğrenimiyle ilgili bilgilere ulaşma yollarını etkin bir biçimde kullanarak alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Dilbilim, Yöntembilim ve Yazınbilim alanlarında edindiği bilgi ve becerileri öğrenme ortamına uyarlayabilme, aktarabilme ve kullanabilme,
- Fransızcanın dilbilgisel özelliklerini tanıyabilme, çözümleyebilme ve uygulayabilmenin yanı sıra anadil ve kültürü ile hedef kültür hakkında bilgiye sahip olabilme ve kültürler arası iletişim kurabilme,
- Alanı ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek proje, sunum ve etkinlikler hazırlayabilme ve bunları ilerideki mesleki yaşamlarında uygulayabilme,
- Fransızcayı öğretme/öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar, internet, ders materyallerini vs. etkili olarak kullanabilme,
- Fransızcanın öğretiminde öğrenenlerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak uygun materyal, araç-gereçleri seçebilme, geliştirebilme ve kullanabilme,
- Öğrenenlerin yaş, cinsiyet, dil düzeyi vs. özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme ve sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilme,
- Alanında edindiği bilgi ve becerileri analiz-sentez yaparak eleştirel bir yaklaşımla yorumlayabilme ve değerlendirebilme,
- Yaşam boyu öğrenme (LLP) konusunda olumlu bir tutum benimseyerek alanında çeşitli etkinlikler geliştirebilme, düzenleyebilme ve bu etkinliklere katılabilmenin yanı sıra uluslararası öğrenci hareketliliğine açık olabilme,
- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme ve duyarlı olduğunu gösterebilme,
- Fransızcayı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirtilen düzeylerden en az B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme,
- Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olabilme, yaşadığı sosyal çevreye yönelik projeler üretebilme ve var olanlara katılabilme,
- Türk Milli Eğitim sistemini ve öğretmenlik mesleğini tüm yönleriyle tanıyabilme, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı olabilme.
- --
- --
- --
- --