GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİL101-Bilişim Teknolojileri
0
0
3
1
1
0
0
5
2
1
3
1
0
1
1
1
0
0
0
0
EB101-Eğitime Giriş
1
2
2
5
1
1
2
1
3
3
4
4
3
4
4
5
0
0
0
1
EB102-Eğitim Psikolojisi
2
2
1
3
4
1
3
1
2
5
4
3
4
0
2
3
0
0
0
0
EB103-Eğitim Sosyolojisi
3
2
1
2
4
2
1
3
5
3
3
4
3
4
4
4
0
0
0
0
EB104-Eğitim Felsefesi
2
2
4
3
3
3
2
1
3
3
3
4
2
1
3
4
0
0
0
0
EB105-Türk Eğitim Tarihi
1
1
1
2
1
1
3
3
5
4
3
3
4
1
3
4
0
0
0
0
EB106-Öğretim İlke ve Yöntemleri
1
3
4
4
1
5
4
2
4
2
5
4
5
5
3
2
0
0
0
0
EB107-Öğretim Teknolojileri
1
1
1
2
4
3
3
3
3
3
1
3
3
1
2
1
0
0
0
0
EB108-Eğitimde Araştırma Yöntemleri
1
3
1
5
4
2
3
4
3
5
2
1
1
3
3
3
0
0
0
0
EB109-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
3
5
1
1
1
1
EB110-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
3
4
3
5
1
4
5
2
4
5
1
3
4
4
5
5
0
0
0
0
EB111-Eğitimde Ahlak ve Etik
2
1
3
4
5
2
5
3
3
5
4
3
1
2
5
5
0
0
0
0
EB112-Sınıf Yönetimi
1
1
3
1
5
5
2
3
4
4
5
1
4
5
5
5
0
0
0
0
EB113-Okullarda Rehberlik
1
5
5
1
2
3
2
2
4
2
3
2
1
5
4
5
0
0
0
0
EB114-Özel Eğitim ve Kaynaştırma
4
1
4
5
1
1
2
3
2
4
4
5
1
2
2
2
0
0
0
0
EBS101-Açık ve Uzaktan Öğrenme
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
3
3
0
0
0
0
EBS102-Çocuk Psikolojisi
1
1
0
0
1
1
2
1
1
3
2
3
2
0
3
2
0
0
0
0
EBS103-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
0
0
1
1
2
1
1
2
2
3
2
1
1
0
1
2
0
0
0
0
EBS104-Eğitim Hukuku
1
0
0
1
0
1
1
1
2
3
2
2
1
1
3
2
0
0
0
0
EBS105-Eğitim Antropolojisi
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
0
0
0
0
EBS106-Eğitim Tarihi
0
0
0
1
1
0
1
1
0
2
3
2
1
0
2
3
0
0
0
0
EBS107-Eğitimde Drama
0
1
2
2
2
3
3
2
3
2
3
1
1
0
2
2
0
0
0
0
EBS108-Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
2
2
3
3
2
3
3
4
3
3
4
3
3
3
2
3
0
0
0
0
EBS109-Eğitimde Program Geliştirme
1
2
3
3
3
4
3
4
3
3
4
2
3
2
3
2
0
0
0
0
EBS110-Eğitimde Proje Hazırlama
2
1
3
3
4
3
4
3
4
3
4
2
4
2
4
4
0
0
0
0
EBS111-Eleştirel ve Analitik Düşünme
1
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
1
0
0
0
0
EBS112-Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi
2
3
3
2
3
3
2
4
4
3
3
3
3
1
4
4
0
0
0
0
EBS113-Kapsayıcı Eğitim
1
2
1
0
0
1
3
2
3
2
2
2
1
2
2
3
0
0
0
0
EBS114-Karakter ve Değer Eğitimi
0
1
1
0
0
2
2
3
2
3
4
2
3
1
4
3
0
0
0
0
EBS115-Karşılaştırmalı Eğitim
0
0
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
0
1
0
0
0
0
EBS116-Mikro Öğrenme
1
1
0
0
1
0
0
2
1
3
1
2
1
2
3
3
0
0
0
0
EBS117-Müze Eğitimi
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
3
3
1
3
3
0
0
0
0
EBS118-Okul Dışı Öğrenme Ortamları
1
2
2
3
3
2
3
4
3
4
2
3
4
3
4
2
0
0
0
0
EBS119-Öğrenme Güçlüğü
2
3
2
3
2
3
3
2
3
4
3
3
3
2
2
2
0
0
0
0
EBS120-Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama
1
2
2
3
4
2
1
2
3
4
2
4
3
2
3
3
0
0
0
0
EBS121-Sürdürülebilir Kalkınma Eğitim
1
1
1
2
2
2
0
3
1
2
2
4
1
1
2
3
0
0
0
0
EBS122-Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
2
1
2
3
3
2
2
2
2
3
5
1
2
3
3
0
0
0
0
FRÖ101-Fransızcanın Yapısı-1
5
5
4
4
4
5
3
2
2
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
FRÖ102-Fransızcanın Yapısı-2
5
5
4
4
4
5
3
2
2
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
FRÖ103-Okuma Becerileri-1
4
5
3
3
4
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
4
0
0
0
0
FRÖ104-Okuma Becerileri-2
4
5
3
3
4
4
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
0
0
0
0
FRÖ105-Yazma Becerileri-1
4
4
4
3
3
5
4
5
4
4
3
3
4
3
3
4
0
0
0
0
FRÖ106-Yazma Becerileri-2
4
4
4
3
3
3
4
5
4
4
3
3
4
3
3
4
0
0
0
0
FRÖ107-Sözlü İletişim Becerileri-1
5
4
4
3
1
4
4
3
3
3
4
2
4
3
4
2
0
0
0
0
FRÖ108-Sözlü İletişim Becerileri-2
5
5
4
4
4
5
3
2
2
3
3
4
4
4
2
2
0
0
0
0
FRÖ201-Fransızca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
3
4
4
3
4
5
5
4
4
3
4
4
3
5
4
4
0
0
0
0
FRÖ202-Fransızca Öğretim Programları
3
4
3
3
4
4
3
4
3
2
4
3
3
4
3
2
0
0
0
0
FRÖ203-Fransız Edebiyatı-1
5
5
3
2
5
5
2
3
2
2
5
3
4
5
2
3
0
0
0
0
FRÖ204-Fransız Edebiyatı-2
5
5
3
2
5
5
3
2
2
2
5
2
4
5
2
3
0
0
0
0
FRÖ205-Dil Bilim-1
4
4
5
4
5
3
4
5
4
3
5
4
4
5
4
4
0
0
0
0
FRÖ206-Dil Bilim-2
4
4
5
4
5
3
4
5
4
3
5
4
4
5
4
4
0
0
0
0
FRÖ207-Fransızcanın Yapısı-3
5
4
5
4
5
4
5
4
4
5
3
5
4
5
4
5
0
0
0
0
FRÖ208-Fransızca Sözcük Bilgisi-2
3
4
3
4
5
5
3
4
4
4
5
2
3
4
4
5
0
0
0
0
FRÖ209-Fransızca Sözcük Bilgisi-1
3
4
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
4
4
4
3
0
0
0
0
FRÖ211-A. Seçmeli-1 (İleri Yazılı ve Sözlü Anlatım)
5
5
2
2
5
5
2
3
2
1
5
3
2
4
2
3
0
0
0
0
FRÖ212-A. Seçmeli-2 (Fransızca Öğretiminde Materyal Tasarımı)
3
4
3
4
3
4
5
4
4
4
3
2
4
4
2
3
0
0
0
0
FRÖ214-A. Seçmeli-2 (Edimbilim ve Dil Öğretimi)
3
4
4
4
4
4
4
2
4
5
3
3
3
4
3
3
0
0
0
0
FRÖ301-Fransızca Dil Becerilerinin Öğretimi-1
4
4
5
3
5
4
5
5
4
4
3
3
3
3
3
5
0
0
0
0
FRÖ302-Fransızca Dil Becerilerinin Öğretimi-2
4
4
5
3
5
4
5
5
4
4
3
3
3
3
3
5
0
0
0
0
FRÖ303-Fransızca - Türkçe Çeviri
5
4
3
0
0
5
3
4
0
5
5
0
4
5
4
4
0
0
0
0
FRÖ304-Fransız Kültürü
4
4
5
4
4
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
FRÖ305-Dil Edinimi
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
0
0
0
0
FRÖ306-Türkçe - Fransızca Çeviri
5
4
3
0
0
5
3
4
0
5
5
0
4
5
4
4
0
0
0
0
FRÖ307-İkinci Yabancı Dil-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
0
2
2
0
0
0
0
FRÖ308-İkinci Yabancı Dil-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
1
0
3
2
0
0
0
0
FRÖ309-A. Seçmeli-3 (Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi)
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
2
2
0
0
0
0
FRÖ311-A. Seçmeli-3 (Fransızca Ders Kitabı İncelemesi)
4
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
0
0
0
0
FRÖ312-A. Seçmeli-4 (Fransızca Öğretiminde Drama)
2
2
2
2
3
4
5
4
5
5
3
5
2
3
4
3
0
0
0
0
FRÖ314-A. Seçmeli-4 (Fransızca Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme)
3
3
4
3
2
3
4
3
3
4
3
4
3
4
2
1
0
0
0
0
FRÖ401-Öğretmenlik Uygulaması-1
3
3
3
1
4
3
3
4
3
3
4
3
3
2
3
2
0
0
0
0
FRÖ402-Öğretmenlik Uygulaması-2
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
0
0
0
0
FRÖ403-İkinci Yabancı Dil-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
2
2
2
0
0
0
0
FRÖ404-Mesleki Fransızca
5
5
5
1
5
4
5
3
5
4
5
4
3
5
4
1
0
0
0
0
FRÖ405-Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
5
5
5
5
2
4
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
0
0
0
0
FRÖ407-A. Seçmeli-5 (Fransızca İleri Yazma Teknikleri)
5
4
3
1
4
4
4
4
3
1
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
FRÖ408-A. Seçmeli-6 (İleri Konuşma Becerileri)
5
4
3
2
3
4
3
3
2
2
4
4
4
5
4
1
0
0
0
0
FRÖ409-A. Seçmeli-5 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi)
1
2
3
3
3
4
3
3
3
4
2
4
4
3
4
3
0
0
0
0
FRÖ410-A. Seçmeli-6 (Fransızca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme)
3
4
2
3
4
2
4
4
4
3
4
3
4
4
1
1
0
0
0
0
GKS101-Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
0
0
1
0
0
1
0
2
0
1
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
GKS102-Beslenme ve Sağlık
0
0
0
0
1
0
2
2
0
1
0
2
0
0
1
2
0
0
0
0
GKS103-Bilim Tarihi ve Felsefesi
1
0
0
1
1
0
2
3
1
3
2
3
1
1
3
3
0
0
0
0
GKS108-Bilim ve Araştırma Etiği
1
1
2
1
0
0
0
3
2
3
1
1
2
1
3
3
0
0
0
0
GKS110-Kültür ve Dil
3
3
3
3
3
4
2
4
3
3
3
4
3
3
4
3
0
0
0
0
GKS111-Medya Okuryazarlığı
1
1
2
3
3
4
3
4
2
3
2
3
4
2
3
4
0
0
0
0
GKS113-Sanat ve Estetik
1
0
0
2
1
1
2
2
3
2
1
3
2
2
1
3
0
0
0
0
TAR103-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
3
1
3
5
3
3
3
1
3
3
3
3
5
3
4
4
0
0
0
0
TAR104-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2
1
3
4
4
1
3
3
2
3
2
4
1
4
1
5
5
0
0
0
0
TD103-Türk Dili-1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
4
1
5
5
0
0
0
0
TD104-Türk Dili-2
1
1
1
2
2
2
4
1
1
2
3
2
4
1
5
5
0
0
0
0
THU202-Topluma Hizmet Uygulamaları
3
3
3
1
1
1
5
5
5
5
3
4
4
3
5
5
0
0
0
0
YAD103-Yabancı Dil-1 (İngilizce)
1
1
0
1
1
1
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
0
0
0
0
YAD104-Yabancı Dil-2 (İngilizce)
1
1
1
0
1
0
2
1
0
2
3
1
1
0
4
5
0
0
0
0
İlişkili ders sayısı / 92 817981798081838781919090908290914445
İlişki ağırlığı 21522823121923625025625724228228626326824228728811121213
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir