GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB101 Eğitime Giriş Zorunlu
0+0+2
3
EB103 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ101 Fransızcanın Yapısı-1 Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ103 Okuma Becerileri-1 Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ105 Yazma Becerileri-1 Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ107 Sözlü İletişim Becerileri-1 Zorunlu
0+0+2
4
TAR103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Zorunlu
0+0+2
3
TD103 Türk Dili-1 Zorunlu
0+0+3
5
YAD103 Yabancı Dil-1 (İngilizce) Zorunlu
0+0+2
3
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
BİL101 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
0+0+3
5
EB102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
0+0+2
3
EB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ102 Fransızcanın Yapısı-2 Zorunlu
0+0+2
2
FRÖ104 Okuma Becerileri-2 Zorunlu
0+0+2
2
FRÖ106 Yazma Becerileri-2 Zorunlu
0+0+2
2
FRÖ108 Sözlü İletişim Becerileri-2 Zorunlu
0+0+2
2
TAR104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 Zorunlu
0+0+2
3
TD104 Türk Dili-2 Zorunlu
0+0+3
5
YAD104 Yabancı Dil-2 (İngilizce) Zorunlu
0+0+2
3
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB105 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
0+0+2
3
EB106 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ201 Fransızca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ203 Fransız Edebiyatı-1 Zorunlu
0+0+2
2
FRÖ205 Dil Bilim-1 Zorunlu
0+0+2
2
FRÖ207 Fransızcanın Yapısı-3 Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ209 Fransızca Sözcük Bilgisi-1 Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB107 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
0+0+2
3
EB108 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ202 Fransızca Öğretim Programları Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ204 Fransız Edebiyatı-2 Zorunlu
0+0+2
2
FRÖ206 Dil Bilim-2 Zorunlu
0+0+2
2
FRÖ208 Fransızca Sözcük Bilgisi-2 Zorunlu
0+0+2
3
THU202 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu
0+2+1
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB111 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
0+0+2
3
EB112 Sınıf Yönetimi Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ301 Fransızca Dil Becerilerinin Öğretimi-1 Zorunlu
0+0+3
5
FRÖ303 Fransızca - Türkçe Çeviri Zorunlu
0+0+2
4
FRÖ305 Dil Edinimi Zorunlu
0+0+2
2
FRÖ307 İkinci Yabancı Dil-1 Zorunlu
0+0+2
2
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB109 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu
0+0+2
3
EB110 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ302 Fransızca Dil Becerilerinin Öğretimi-2 Zorunlu
0+0+3
5
FRÖ304 Fransız Kültürü Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ306 Türkçe - Fransızca Çeviri Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ308 İkinci Yabancı Dil-2 Zorunlu
0+0+2
2
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB114 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ401 Öğretmenlik Uygulaması-1 Zorunlu
0+6+2
13
FRÖ403 İkinci Yabancı Dil-3 Zorunlu
0+0+2
2
FRÖ405 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu
0+0+3
4
SEÇMELİ DERSLER(2):8
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB113 Okullarda Rehberlik Zorunlu
0+0+2
3
FRÖ402 Öğretmenlik Uygulaması-2 Zorunlu
0+6+2
15
FRÖ404 Mesleki Fransızca Zorunlu
0+0+2
4
SEÇMELİ DERSLER(2):8
AKTS Kredi Toplamı:30
Seçmeli Dersler
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EBS101 Açık ve Uzaktan Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
EBS102 Çocuk Psikolojisi Seçmeli
0+0+2
4
EBS103 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Seçmeli
0+0+2
4
EBS104 Eğitim Hukuku Seçmeli
0+0+2
4
EBS105 Eğitim Antropolojisi Seçmeli
0+0+2
4
EBS106 Eğitim Tarihi Seçmeli
0+0+2
4
EBS107 Eğitimde Drama Seçmeli
0+0+2
4
EBS108 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Seçmeli
0+0+2
4
EBS109 Eğitimde Program Geliştirme Seçmeli
0+0+2
4
EBS110 Eğitimde Proje Hazırlama Seçmeli
0+0+2
4
EBS111 Eleştirel ve Analitik Düşünme Seçmeli
0+0+2
4
EBS112 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS113 Kapsayıcı Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS114 Karakter ve Değer Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS115 Karşılaştırmalı Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS116 Mikro Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
EBS117 Müze Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS118 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Seçmeli
0+0+2
4
EBS119 Öğrenme Güçlüğü Seçmeli
0+0+2
4
EBS120 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Seçmeli
0+0+2
4
EBS121 Sürdürülebilir Kalkınma Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS122 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ211 A. Seçmeli-1 (İleri Yazılı ve Sözlü Anlatım) Seçmeli
0+0+2
4
GKS101 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Seçmeli
0+0+2
3
GKS102 Beslenme ve Sağlık Seçmeli
0+0+2
3
GKS103 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli
0+0+2
3
GKS108 Bilim ve Araştırma Etiği Seçmeli
0+0+2
3
GKS110 Kültür ve Dil Seçmeli
0+0+2
3
GKS111 Medya Okuryazarlığı Seçmeli
0+0+2
3
GKS113 Sanat ve Estetik Seçmeli
0+0+2
3
FRÖ212 A. Seçmeli-2 (Fransızca Öğretiminde Materyal Tasarımı) Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ214 A. Seçmeli-2 (Edimbilim ve Dil Öğretimi) Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ309 A. Seçmeli-3 (Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi) Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ311 A. Seçmeli-3 (Fransızca Ders Kitabı İncelemesi) Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ312 A. Seçmeli-4 (Fransızca Öğretiminde Drama) Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ314 A. Seçmeli-4 (Fransızca Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme) Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ407 A. Seçmeli-5 (Fransızca İleri Yazma Teknikleri) Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ409 A. Seçmeli-5 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi) Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ408 A. Seçmeli-6 (İleri Konuşma Becerileri) Seçmeli
0+0+2
4
FRÖ410 A. Seçmeli-6 (Fransızca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme) Seçmeli
0+0+2
4