GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı:

Prof.Dr.Emel KOÇAKTS Koordinatörü:

Yrd. Doç.Dr. Ekrem Ziya DUMAN<