GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MAKİNA ELEMANLARI II/MM 304
Dersin Adı: MAKİNA ELEMANLARI II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Oğuzhan YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Nihat Gemalmayan, Öğr. Gör. Dr. Yavuz Zümrüt
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/oguzhanyilmaz, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/nihatgem, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yzumrut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr, nihatgem@gazi.edu.tr, yzumrut@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mekanik yayları ve tiplerini bilir, mukavemet hesaplarını yapar
Yuvarlamalı yatakları tanımlar, sınıflandırır, hesaplarını yapar ve üretici kataloglarından seçebilir
Sürtünme, aşınma ve yağlama konularını bilir, yağlamalı yatak tiplerini tanımlar ve hesaplamalarını yapabilir
Dişli çarkları tanımlar, sınıflandırır, dişli-devir oran hesaplamalarını yapar, güç-kuvvet analizlerini yapabilir ve dişli çarkların eğilme ve yüzey ş
Kaplin, kavrama, fren ve volanları tanımlar, moment iletimini hesaplar, mukavemet kontrolünü yapar
Kayış-kasnak-zincir-halat sistemlerini tanımlar ve hesaplamalarını yapar -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin MM303 Makina Elemanları dersi ön koşuldur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş- Mekanik yaylar
2. Hafta  Mekanik yaylar
3. Hafta  Yuvarlama temaslı yataklar
4. Hafta  Yuvarlama temaslı yataklar
5. Hafta  Yağlama ve yağlamalı yataklar
6. Hafta  Dişliler- Genel
7. Hafta  Düz Dişliler
8. Hafta  1. Ara Sınav
9. Hafta  Düz ve helis dişli çarklar
10. Hafta  Düz ve helis dişli çarklar
11. Hafta  Sonsuz ve konik dişli çarklar
12. Hafta  Sonsuz ve konik dişli çarklar
13. Hafta  2. Ara Sınav
14. Hafta  Kaplinler, kavramalar, frenler ve volanlar
15. Hafta  Esnek makina elemanlar - kayışar, zincirler
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Shingley’in Makine Mühendisliği Tasarımı, Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, 8. Basım, Türkçe, Literatür Yayıncılık, McGraw-Hill, 2015, Ders Notları B. Tuç ve N. Gemalmayan
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Tasarım Projesi Uygulaması
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
8
2
16
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
132
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X