GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Kimya Mühendisliği, günlük hayatta kullanılan maddelerin tamamının ham maddeden ürüne dönüşümünde yapılması gereken tüm işlemleri kapsar. Bu yelpaze içinde kimyasal teknolojiler, kimyasal reaksiyonlar, proses kontrol, ayırma işlemleri, aktarım olayları, maliyet ve optimizasyon gibi bir çok husus yer almaktadır. Önceleri kimya mühendisliğinin kimyasal reaksiyon ve temel işlemlerin bulunduğu bir üretim teknolojisi ile sınırlı oldugu düşünülürdü. Oysa, günümüzde gelişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için disipliner arası çalışmalar gerekmektedir. Bu durum mühendislerin klasik tanımları aşmalarını zorunlu kılmıştır. Bu anlayış doğrultusunda birçok mühendislik dalı gibi kimya mühendisliği de temel işlemler, kimyasal teknolojiler ve reaksiyon mühendisliğinin yanı sıra biyoteknoloji, enerji, çevre, malzeme üretim, geri kazanım ve koruma, gibi birçok konuyu içerecek şekilde kapsamını genişletmiştir.