GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 1.6.1989 tarih ve EÖ/07.02.003/1752-11714 sayılı kararıyla, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü bünyesinde 1992-1993 öğretim yılından itibaren “Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı” olarak kurulmuştur. Türkiye''deki üniversiteler içerisinde bu alanda kurulan ilk lisans programı olma özelliğini taşımaktadır. Program, akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı-eğitimci bir kimliği olan, Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.