GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
1944 yılında kurulan İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı,kuruluşundan bu yana 4000 öğretmen yetiştirdi.İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri dört yıl (sekiz yarıyıl) öğrenim görürler. Öğrenim yılının başlangıcında yapılan hazırlık sınıfı muafiyet sınavını geçemeyenler içinse bu süre, hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıldır.İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı yarısı normal öğretime, diğer yarısı da ikinci öğretime ait olmak üzere her yıl yaklaşık 250 öğrenci almaktadır. Ana Bilim Dalının öğrenim sağladığı toplam öğrenci sayısı yaklaşık 1200’dür.İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında 2017-2018 akademik yılı itibariyle iki profesör, yedi doçent, beş yardımcı doçent, dört öğretim görevlisi, yedi okutman ve on üç araştırma görevlisi olmak üzere toplam otuz sekiz öğretim elemanı görev yapmaktadır.