GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü bünyesinde yer alan Kimya Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimi toplam 5 yıl olup; bu süre süre içinde alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik formasyonuna ait dersler verilmektedir. Anabilim dalında teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak deneysel çalışmalara yer verilmekte, bilgisayarlardan maksimum yararlanılmaya çalışılmaktadır. Anabilim dalımızda dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Toplam 3 adet araştırma laboratuarı, iki adet öğrenci laboratuarı, dershaneleri ve bilgisayar laboratuarlarıyla öğrencilerimiz son derece modern ortamlarda eğitim görmektedirler. Anabilim Dalında 7 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent, 4 Doktor Araştırma görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi, olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı mevcuttur.