GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği programı Milli Eğitim Bakanlığının Fen Bilgisi Öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde açılmış ve 1992-1993 öğretim yılında 40 öğrenci programa alınmıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Yükseköğretim Kurulunun 1994 yılında aldığı karara göre Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü’ne dönüştürülmüştür. 1997-1998 öğretim yılından itibaren Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci öğretim programları da açılarak öğrenci alınmasına başlanmıştır. Eğitim fakültelerinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları ile 2016-2017 öğretim yılında bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılandırılmış ve yeni düzenlemeyle Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı adını almıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Anabilim Dalında çeşitli uzmanlık alanlarında ders veren 11 profesör, 4 doçent, 5 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi doktor, 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında lisans eğitiminde; fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi alan dersleri ve alan eğitimi derslerinin yanı sıra öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili eğitim dersleri ve genel kültür dersleri de okutulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz ilköğretim okullarında okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini tamamlayarak öğretmenlik mesleğine ilk adımları bizzat sahada atmaktadır.