GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Fizyoloji “organizma canlılığını nasıl koruyor?” sorusuna cevap arayan bir bilim dalıdır. İnsan Fizyolojisi hücre, doku, organ gibi canlı yapılarının fonksiyonlarını, bu fonksiyonların karşılıklı etkileşmelerini inceler.Ayrıca bu olayların içinde bulunduğu çevreye uyumuyla ilgili mekanizmaları açıklamaya çalışır . Patolojik olayların ayırdedilebilmesi ancak organizmanın normal işleyiş özelliklerinin bilinmesiyle, diğer bir ifade ile Fizyoloji’nin bilinmesiyle sağlanır Fizyoloji eğitimi, yüksek lisans ve doktora programlarında farklı fizyolojik sistemler üzerine bilgiler verir ve bunu deneysel çalışmalarla destekler. Konuları Hücre fizyolojisi, kas ve sinis fizyolojisi, Kalp ve damar Fizyolojisi , solunum fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, üreme fizyolojisi, endokrin fizyoloji, merkezi ve periferik sinir sistemi fizyolojisi, egzersiz fizyolojisidir.