GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Otomotiv terimi motorlu araçlar anlamına gelmekte olup, otomobiller, toplu taşımacılıkta kullanılan taşıtlar, yük taşıtları, tekerlekli ve paletli iş makineleri, motosikletler, tarım makineleri ve raylı taşıtları kapsamaktadır. Hava ve deniz taşıtları da bazı hallerde otomotiv kapsamında ele alınmaktadır. Bu araçların ortak özelliği güç kaynağı olarak bir içten yanmalı motor kullanmalarıdır. Otomotiv mühendisliği programı motorlu araçların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, iş yerlerinin organize edilmesi ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi işlerini üslenecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.