GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türk dilini ve kültürünü tanımalarında, benimsemelerinde, geliştirmelerinde, millî duygularını pekiştirmelerinde ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlayarak etkili toplumsal ilişkiler içine girmelerinde onlara rehberlik edecek nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.