GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
1995 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesinde açılan Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında bir Profesör, iki Doçent, üç Yardımcı Doçent, bir Öğretim Görevlisi Doktor, bir Okutman Doktor ve iki Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Her dönem yaklaşık 10 öğrencinin kabul edildiği Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencileri, Alman Dilbilimi, Alman Edebiyatı ve Dil Öğretimi konularında lisans düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri akademik boyutta ele almaktır. Dört dönem süren Yüksek Lisans Programına başlamadan önce bir yüksek lisans giriş sınavını başarıyla tamamlamak gereklidir.