GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Felsefe Grubu Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülen bir programdır. Bu programda Felsefe Grubu alanında uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanları yetiştirmek ve alanda öğrenim gören diğer öğrencilerin alanla ilgili akademik bilgi ve becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.