GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde yer alan Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimi toplam 4 yıl olup; bu süre süre içinde alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik formasyonuna ait dersler verilmektedir. Anabilim dalında teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak deneysel çalışmalara yer verilmekte, bilgisayarlardan maksimum yararlanılmaya çalışılmaktadır. Anabilim dalında dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Toplam 4 adet araştırma laboratuvarı, bir adet öğrenci laboratuvarı, dershaneleri ve bilgisayar laboratuvarları ile öğrencilerimiz son derece modern ortamlarda eğitim görmektedirler. Anabilim Dalında 7 profesör, 5 doçent, 1 öğretim görevlisi ve 5 Doktor Araştırma görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi, 1 uzman olmak üzere toplam 20 öğretim elemanı mevcuttur.