GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Fitoterapi ve Fitofarmasi alanınlarındaki güncel bilgilere sahiptir.
- Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
- Meslektaşları ve sağlık alanında ilgili bulunduğu diğer mesleklerle iletişim halindedir, güncel konularda bu meslek grupları ile sözlü ve yazılı yollardan fikirlerini paylaşabilir.
- Bilgisayar, gerekli teknik ekipman ve cihazları kullanarak farklı disiplinlerle ortak alanlarda bilimsel çalışmalar yaparak bunların sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirir, yorumlar.
- Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlayabilir, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütebilir ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunabilir.
- Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alabilir.
- Edindiği bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve bilinçlenmesinin arttırılması amacıyla kullanabilir.
- Fitoterapötiklerin ve bitkisel tıbbi ürünlerin tasarımı, üretimi, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgiye sahiptir.
- Tıbbi bitkilerde bulunan sekonder metabolitleri tanır, bunların bitkideki oluşumu, teşhisi, elde edilmeleri ve etkileri hakkında bilgi sahibidir.
- Organizmadaki bozukluklar ve hastalıklar hakkında bilgi sahibidir, bu durumlarda kullanılabilecek fitoterapötikleri, etki ve yan etkilerini, doz ve etkileşimlerini bilir.
- Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve geleneksel tedavi sistemleri hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.
- Tıbbi ve zehirli bitkilerin ve mantarların taksonomisi hakkında fikir sahibidir, bunların mikroskobik, morfolojik ve kimyasal özelliklerini, tıbbi ve toksik etkilerini bilir, bilgilerini paylaşır ve uygulama yetkisine sahiptir.
- Bitkisel ilaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitkiler, droglar ve ekstrelerin Farmakope analizlerini yürütebilir, sonuçlarını yorumlayabilir.
- Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarında eğitim verebilir, danışmanlık ve denetim yapabilir.
- Bitkisel ilaç, nutrasötik, dermokozmetik, gıda desteği ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ülkemiz ve dünyadaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlayabilir, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütebilir ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunabilir.
- Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alabilir.
- Yürüttüğü veya yer aldığı bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunabilir, makale haline getirerek bir dergide yayınlayabilir.
- Tıbbi ve zehirli bitkilerin ve mantarların taksonomisi hakkında fikir sahibidir, bunların mikroskobik, morfolojik ve kimyasal özelliklerini, tıbbi ve toksik etkilerini bilir, bilgilerini paylaşır ve uygulama yetkisine sahiptir.
- Bitkisel ilaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitkiler, droglar ve ekstrelerin Farmakope analizlerini yürütebilir, sonuçlarını yorumlayabilir.
- Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarında eğitim verebilir, danışmanlık ve denetim yapabilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlayabilir, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütebilir ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunabilir.
- Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alabilir.
- Bitkisel ilaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitkiler, droglar ve ekstrelerin Farmakope analizlerini yürütebilir, sonuçlarını yorumlayabilir.
Öğrenme Yetkinliği
- Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Fitoterapi ve Fitofarmasi alanınlarındaki güncel bilgilere sahiptir.
- Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
- Bilgisayar, gerekli teknik ekipman ve cihazları kullanarak farklı disiplinlerle ortak alanlarda bilimsel çalışmalar yaparak bunların sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirir, yorumlar.
- Bitkisel ilaç, nutrasötik, dermokozmetik, gıda desteği ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ülkemiz ve dünyadaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Fitoterapi ve Fitofarmasi alanınlarındaki güncel bilgilere sahiptir.
- Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
- Meslektaşları ve sağlık alanında ilgili bulunduğu diğer mesleklerle iletişim halindedir, güncel konularda bu meslek grupları ile sözlü ve yazılı yollardan fikirlerini paylaşabilir.
- Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlayabilir, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütebilir ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunabilir.
- Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alabilir.
- Yürüttüğü veya yer aldığı bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunabilir, makale haline getirerek bir dergide yayınlayabilir.
- Edindiği bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve bilinçlenmesinin arttırılması amacıyla kullanabilir.
- Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve geleneksel tedavi sistemleri hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.
- Tıbbi ve zehirli bitkilerin ve mantarların taksonomisi hakkında fikir sahibidir, bunların mikroskobik, morfolojik ve kimyasal özelliklerini, tıbbi ve toksik etkilerini bilir, bilgilerini paylaşır ve uygulama yetkisine sahiptir.
- Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarında eğitim verebilir, danışmanlık ve denetim yapabilir.
- Bitkisel ilaç, nutrasötik, dermokozmetik, gıda desteği ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ülkemiz ve dünyadaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Fitoterapi ve Fitofarmasi alanınlarındaki güncel bilgilere sahiptir.
- Meslektaşları ve sağlık alanında ilgili bulunduğu diğer mesleklerle iletişim halindedir, güncel konularda bu meslek grupları ile sözlü ve yazılı yollardan fikirlerini paylaşabilir.
- Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlayabilir, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütebilir ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunabilir.
- Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alabilir.
- Edindiği bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve bilinçlenmesinin arttırılması amacıyla kullanabilir.
- Fitoterapötiklerin ve bitkisel tıbbi ürünlerin tasarımı, üretimi, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgiye sahiptir.
- Tıbbi bitkilerde bulunan sekonder metabolitleri tanır, bunların bitkideki oluşumu, teşhisi, elde edilmeleri ve etkileri hakkında bilgi sahibidir.
- Organizmadaki bozukluklar ve hastalıklar hakkında bilgi sahibidir, bu durumlarda kullanılabilecek fitoterapötikleri, etki ve yan etkilerini, doz ve etkileşimlerini bilir.
- Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve geleneksel tedavi sistemleri hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.
- Tıbbi ve zehirli bitkilerin ve mantarların taksonomisi hakkında fikir sahibidir, bunların mikroskobik, morfolojik ve kimyasal özelliklerini, tıbbi ve toksik etkilerini bilir, bilgilerini paylaşır ve uygulama yetkisine sahiptir.
- Bitkisel ilaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitkiler, droglar ve ekstrelerin Farmakope analizlerini yürütebilir, sonuçlarını yorumlayabilir.
- Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarında eğitim verebilir, danışmanlık ve denetim yapabilir.
- Bitkisel ilaç, nutrasötik, dermokozmetik, gıda desteği ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ülkemiz ve dünyadaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.