GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Fitoterapi, tıbbi drogların teşhisi, tanınması, tıbbi droglardan çay örnekleri hazırlayabilme ve tıbbi droglardan tedavide kullanılacak farklı farmasötik preparatlar (ekstre, tentür vs) hazırlayabilme; bu preparatlarda standart madde üzerinden standardizasyon çalışmaları yapabilme ve bu preparatların standardizasyonu, stabilizasyonu, kalitatif ve kantitatif analizleri, biyolojik aktivite çalışmaları, etkileşmeler ve biyoteknolojik araştırmaların yapılabilmesi için kurulan bir uzmanlık programıdır. Fitoterapi Yüksek Lisans programının amacı Farmakognozi bilgilerini pekiştirme ve fitoterapiyi kavrayabilme, fitoterapi araştırmalarını yürütebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme potansiyelinde uzman yetiştirebilmektir. Ayrıca fitoterapide kullanılan bitkisel tıbbi drogları tanıyabilen ve fitoterapide kullanılan ilaçlarla ilgili farmakope monograf analizlerine hakim olabilen, fitoterapinin teorik ve pratik olarak bilgi birikimi ile donatılmış ve biyolojik kaynaklı ilaç sektöründe gereksinim duyulan Fitoterapi uzmanı yetiştirmektir.