GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1180999-YÜKSEK LİSANS TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2180999-YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
3
5
3
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
6180999-TEZ HAZIRLIK DERSİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7180999-DÖNEM PROJESİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
FTR-1000-BİTKİSEL İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE FİTOFARMAKOVİJİLANS
5
4
4
3
5
5
5
5
5
5
5
3
3
4
5
5
FTR-1010-FITOTERAPIDE TEMEL KAVRAMLAR VE YASAL DÜZENLEMELER
5
3
3
1
3
5
4
5
3
2
1
2
1
4
3
5
FTR-1070-BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMI VE TASARIMI
4
3
3
3
4
3
4
3
5
3
4
3
2
3
4
3
FTR-1080-GELENEKSEL TEDAVİ SİSTEMLERİ VE DİĞER SİSTEMLER
5
4
4
3
4
4
5
5
5
4
4
5
1
5
4
4
FTR-1160-DERMATOLOJİK RAHATSIZLIKLAR, SELÜLİT VE ROMATİZMADA ETKİLİ FİTOTERAPÖTİKLER
5
3
4
4
4
4
4
5
1
3
5
5
0
1
3
2
FTR-1170-KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, METABOLİK RAHATSIZLIKLAR VE OBEZİTE ÜZERİNDE ETKİLİ FİTOTERAPÖTİKLER
4
1
1
2
4
1
1
2
5
2
2
2
5
5
4
4
FTR-1200-SOLUNUM SISTEMI GÖZ VE KULAK RAHATSIZLIKLARINDA KULLANILAN FITÖTERAPÖTIKLER
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
3
5
5
5
5
5
FTR-1210-GASTROİNTESTİNAL SİSTEM, ÜRİNER SİSTEM VE JİNEKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA ETKİLİ FİTOTERAPÖTİKLER
5
5
5
1
4
5
4
5
1
4
4
0
0
1
4
3
FTR-1240-BİTKİSEL ÇAYLAR
3
3
4
1
3
2
3
5
4
3
3
3
2
3
3
1
FTR-1250-ZEHİRLİ BİTKİLER VE DOĞAL KAYNAKLI TOKSİK MADDELER
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
FTR-1270-PİYASADA DOĞAL İÇERİKLİ DERMOKOZMETİK ÜRÜNLER
5
4
4
5
3
4
5
5
1
5
5
2
3
3
2
5
FTR-1280-POLİSAKKARİTLER VE YENİ ETKİLERİ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
FTR-1320-FARMAKOPE ANALİZLERİ VE BİTKİSEL İLAÇLARIN ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLLERİ
3
3
2
1
4
2
3
3
5
4
0
0
0
5
1
2
FTR-1330-DROGLARIN MORFOLOJİK VE MİKROSKOBİK ANALİZİ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
5
5
3
2
FTR-1340-TIBBİ BİTKİ TAYİNİ VE HERBARYUM TEKNİKLERİ
5
4
3
1
3
4
4
3
2
2
0
0
5
2
3
2
FTR-1350-TEMEL FİTOKİMYA
3
4
5
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
FTR-2002-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FTR-2060-FİTOÖSTROJENLER
4
4
4
3
4
5
5
5
5
5
4
4
3
5
4
4
FTR-2080-FİTOTERAPİ’DE KULLANILAN BİTKİSEL İLAÇLAR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
İlişkili ders sayısı / 24 24242424242424242424222121242424
İlişki ağırlığı 99888872928994988884797371878483
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir